Začíná velká výstava věnovaná Expo 58

Praha - Komentované prohlídky, přednášky, představení Laterny magiky nebo koncert vítěze soutěže Hledáme nové talenty z roku 1958 bude obsahovat doprovodný program k výstavě Bruselský sen. Expo 58 v Bruselu. Lidé se také budou moci podívat do rekonstruované restaurace patřící k pavilonu a sídlící dnes v pražských Letenských sadech.

Pro svět znamenala československá prezentace na prestižní světové výstavě Expo 58 v Bruselu před 50 lety velké překvapení - země, která se ještě nevzpamatovala ze stalinského teroru, se představila množstvím uměleckých a průmyslových výrobků a nápadů, které jakoby plynule navázaly na špičkovou úroveň designu i výroby prvních let svobodného Československa. K vidění byla architektura, textilní návrhy, sklo a porcelán, grafický design, polyekran a naprosto překvapující laterna magika. Po malé prezentaci v Bruselu nyní bude toto období podrobně připomínat výstava Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl první poloviny 60. let. Potrvá v Městské knihovně v Praze do 21. září a na podzim se přestěhuje do Brna.

Autoři výstavy chtějí co nejplastičtěji zprostředkovat atmosféru roku 1958. Výstava má dvě části. Po úvodu přibližujícím dobové klima s dozvukem stalinisticko-gottwaldovského teroru přiblíží první část výstavy samotné Expo. Těžištěm této části jsou archivní materiály, fotografie i autentické exponáty dokumentující podobu a úroveň československého pavilonu. Návštěvníci uvidí ale třeba i instrukce pro kustody v československé expozici, možné otázky, které mohly pokládat zahraniční návštěvníci, a odpovědi, které byly v souladu s tehdejší vládnoucí ideologií.

Druhá část výstavy je zaměřena na životní styl první poloviny 60. let, který v mnoha oblastech znamenal obrat - masové rozšíření televize a vlivu médií, emancipace, domácí spotřebiče, nové způsoby trávení volného času - to vše zásadně změnilo tvář doby.

Doprovodný program chce ukázat, čím se lidé v době jen pomalu se uvolňujících totalitních poměrů bavili, co formovalo i deformovalo tehdejší estetiku. V kině Světozor bude přehlídka filmů z počátku 60. let, v Městské knihovně budou poslechové pořady Hudba v časech Expo, z bývalé restaurace Praha Expo 58 v Letenských sadech bude 31. května celý den vysílat stylizovaný program Radio 1 a na čtyři dny během května a června jsou připravené komentované prohlídky prostor restaurace.

Soubor divadla Laterna magika připravil představení CODE 58.08, které v sobě propojuje tanec, výtvarné umění, film a hudbu. Autoři se vracejí k principům prvního představení uvedeného v Bruselu a snaží se je nahlédnout současným pohledem. Originální záběry z laterny magiky a polyekranu je možné vidět ve výstavě. Filmovou podobu má i sestřih rozhovorů s aktéry a pamětníky Expo 58, z nichž Martin Řezníček připravuje dokument.

Pořadateli projektu jsou Uměleckoprůmyslové museum, Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy a společnost Arbor Vitae. Na realizaci se podílí tým odborníků z českých sbírkových a vědeckých institucí pod vedením kurátorek Daniely Kramerové a Vandy Skálové, architektonické řešení bylo svěřeno studiu Olgoj Chorchoj, grafický koncept Robertu V. Novákovi.