Přehlídka ve Veletržním paláci pátrá po budoucnosti umění

Praha - Národní galerie hostí v pražském Veletržním paláci třetí ročník Mezinárodního trienále současného umění, letos pod názvem Nové čtení budoucnosti. Výstava upozorňuje na vedlejší proudy současného moderního umění, ptá se po jeho smyslu i vyhlídkách. Návštěvníci mohou zhlédnout celkem osmnáct kurátorských projektů, v paláci budou k vidění do 14. září.

Hlavní kurátor přehlídky Tomáš Vlček řekl, že cílem přehlídky je potřeba nalézt nové čtení toho, co je současné umění a současná kultura.  Přehlídka problematičnost chápání umění přiblížila na slavném díle francouzského umělce Marcela Duchampa, který vystavil převrácený pisoár a pojmenoval je Fontána. „Hranice mezi uměním a neuměním se rozplývají. Představa tradičního, jedinečného uměleckého díla už neplatí,“ dodal Vlček.

Trienále představuje téměř dvě stě uměleckých děl zaštítěných dvaceti kurátory ze čtrnácti zemí světa. Expozice prostřednictvím malby, fotografie, videa, nejrůznější instalací a happeningů reflektují vizi umění v budoucnosti. Zabývají se umělcem v době globalizace i novými podobami starověkých mýtů. „Kurátoři rozšiřují hranice a zároveň se ptají, co je a co už není umění. Co je amatérismus, co je humor a co vážné téma,“ podtrhl prezident mezinárodní asociace kritiků výtvarného umění Henry Meyric Hughes.

Trienále chce také ukázat umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění. „Domníváme se, že dějiny umění, speciálně moderního, jsou velmi zploštělé a opakují pořád stejné teze a stejná jména. My se snažíme podívat tam, kde nezasahuje hlavní proud,“ podotknul generální ředitel Národní galerie (NG) Milan Knížák. Ten je také jedním z dvaceti kurátorů. Dalšími českými zástupci jsou Tomáš Vlček a Lenka Sedláčková.

Trienále navazuje na dvě předchozí přehlídky, které se konaly v letech 2003 a 2005 a vzhledem k plánované dvouleté periodě se jmenovaly bienále. Poté se NG rozhodla pro tříletý odstup a počínaje letošní přehlídkou zavedla trienále. To letošní má méně kurátorských sekcí než předchozí dva ročníky, výstava chce dát větší prostor jednotlivým umělcům. Ti by měli vytvořit i společný výstup projektem Pohyblivost, různým ztvárněním tohoto tématu.