Fotograf Karel Cudlín obdrží významnou cenu

Praha - Cenu Revolver Revue za rok 2007 dostane fotograf Karel Cudlín. Ocenění, jež má od loňského roku podobu bronzové plakety vytvořené Viktorem Karlíkem, mu pořadatelé předají v úterý 24. června na slavnostním Večeru Revolver Revue v pražském klubu Skutečnost.

Revolver Revue začala vycházet v roce 1985 v samizdatu, dodnes vyšlo přes 70 čísel. Obsáhlá publikace je vždy výpravnou revue věnovanou literatuře a výtvarnému umění v širších společenských souvislostech.

Svoji cenu udělil časopis se slavným logem vzniklým z fotografie Košířské madony již dvěma desítkám osobností či skupin. Jsou mezi nimi například muzikant Tony Ducháček, básníci Zbyněk Hejda, Ivan Martin Jirous a Jana Krejcarová, malíři Pavel Brázda, Viktor Pivovarov a Rudolf Dzurko či kritici Zdeněk Vašíček, Andrej Stankovič a Ludmila Vachtová.

Karel Cudlín se narodil v roce 1960 v Praze. V roce 1987 absolvoval na pražské FAMU obor umělecká fotografie. Pracuje ve svobodném povolání, spolupracuje s vydavatelstvími a nakladatelstvími v ČR a v zahraničí, v současné době převážně pro týdeník Respekt. Externě působí jako pedagog na FAMU.

Jeho hlavním zájmem je humanistická dokumentární fotografie. V roce 1994 vydalo nakladatelství Torst jeho monografii, 1998 nakladatelství Argo knihu Izrael 50, v roce 2001 vyšla v Torstu druhá jeho monografie. V Revolver Revue publikoval od 90. let řadu svých volných fotografií, především ale pro ni vytvořil desítky portrétů jejích autorů, zejména literátů a výtvarníků. Významnou měrou se podílel též na cyklech, které tento časopis věnoval pražským čtvrtím.