Večer 4. září: S Českou televizí v Zemi (ne)zaslíbené

Praha - Příběhy rodin, které po válce přišly z různých koutů Evropy do vysídlených Sudet, mapuje dokument Davida Vondráčka. Snímek hledá odpověď na otázku, na kolik se tato oblast stala pro její nové obyvatele zemí (ne)zaslíbenou. Česká televize ho na obrazovkách uvede první zářijový čtvrtek.

Země (ne)zaslíbená v ČT

Premiéra: 4. září, 20:00 na ČT2

Repríza: 6. září, 02:00 na ČT2

„Dokument zachycuje příběhy tří komunit v Sudetech od roku 1945 do současnosti a zamýšlí se nad tím, zda domov je pro člověka tam, kde se narodil, nebo ne,“ prozrazuje šéfdramaturgyně Centra dokumentaristiky ČT Darja Macáková.

Po druhé světové válce proběhla ve střední Evropě největší demografická změna v dějinách kontinentu: Devět milionů lidí bylo nuceně vysídleno a sedm milionů našlo nový domov.

Do svých rodišť se později ale vrátilo jen mizivé procento Středoevropanů. Jejich domy mezi tím zabrali jiní přistěhovalci - například v Polsku ti, co přišli z Ukrajiny nebo Kazachstánu.

Babylonské Sudety

Proměnou prošla i jedna třetina území Česka. Do Sudet se po druhé světové válce nastěhovalo dva a půl milionu lidí z patnácti zemí světa. Dostali domy po Němcích. Kromě Čechů, například až z Tahiti nebo Haiti, přišli do pohraničí i Rusíni ze severozápadního Rumunska, potomci evangelických Českých bratrů z pruského Slezska a Maďaři z jižního Slovenska.

Sudety
Sudety