Den židovské kultury chce sblížit židovskou a nežidovskou společnost

Praha - Jako každoročně připadá na první zářijový víkend Evropský den židovské kultury. Jeho letošním tématem je hudba. 7. září se tak budou na řadě míst republiky pořádat kulturní akce. Zpřístupněny budou i židovské objekty, které jsou jinak pro veřejnost uzavřeny.

Hlavním cílem akce je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň pomoci při ochraně židovského kulturního dědictví, uvedl tajemník Federace židovských obcí ČR Tomáš Kraus.

Koncerty a jiné kulturní akce se nebudou odehrávat jen v hlavním městě. Do programu se v první zářijovou neděli zapojí také Liberec, Brno, Ostrava, Teplice a Hořice, kde budou zpřístupněny některé synagogy a židovské hřbitovy.

V některých městech připomínka židovské kultury nedělí nekončí - například v Brně se 14. září uskuteční benefiční koncert. Z jeho výtěžku mají být financovány náhrobky brněnským obětem holocaustu a oprava židovského hřbitova.

Kam se podívat?

  • Praha: sbor Jerusalem Cantors Choir - koncert izraelské skupiny s 25 synagogálními zpěváky z Jeruzaléma
  • Brno: zpřístupnění synagogy na Skořepce; možnost prohlédnout si v centru Židovské obce rituální koupel mikvi nebo ochutnat tradiční pokrm barches
  • Teplice: týden židovské kuchyně
  • Hořice: 6. září v podvečer bude na místní radnici uvedena dětská opera Brundibar, která se během 2. světové války hrála v terezínském ghettu
  • Další podrobnosti o programu: na stránkách Českého rozhlasu
Synagoga v Brně
Synagoga v Brně