V rámci festivalu Moravský podzim zazní i nalezené Janáčkovy fugy

Brno - Tři klavírní fugy českého skladatele Leoše Janáčka (1854 - 1928), které byly považovány za ztracené, byly na přelomu roku nalezeny v knihovně cisterciáckého kláštera v Reinu v jihorakouském Štýrsku. Dnes zazní fugy v Česku poprvé, a to v rámci festivalu Moravský podzim v Besedním domě v Brně.

Eva Drlíková, ředitelka Nadace Leoše Janáčka o nalezených fugách říká: „Musím konstatovat, že Janáčkovy fugy byly pro mě do jisté míry překvapením. Nemohu říct, že bych v nich poznala typického skladatele, ale přeci jenom mladý Janáček v nich je. Skladby jsou vydány jako faksimile, jako novodobá hudební edice, takže kdokoli by je chtěl zařadit do svého repertoáru, má je k dispozici. O eventuálním uvedení těchto fug v Českém centru v Paříži se momentálně jedná.“

Partitury byly náhodně nalezeny v klášterní knihovně a jejich pravost potvrdil Jakob Knaus, předseda Společnosti Leoše Janáčka, která sídlí ve švýcarském Bernu. Podle něj se fugy dostaly do majetku kláštera zřejmě v roce 1891. Tehdy zemřel brněnský sběratel fug Josef Chmelíček a celou svou sbírku, v níž bylo na 1500 fug, odkázal právě Reinu, kde často pobýval.

Hudební historikové věděli, že Janáček napsal i fugy, žádné se však nedochovaly. V dopisech své přítelkyni a pozdější manželce Zdeňce z Lipska, kde studoval v letech 1879-80, se zmiňuje o celkem 14 fugách, které tam vytvořil. Dokonce uvádí, že tři z nich musel přepsat, aby byly lépe čitelné.

Možná jsou to ony tři, které byly teď objeveny v Rakousku a které se dochovaly právě díky tomu, že byly přepsány, domnívá se Knaus. O všech fugách se totiž dosud mělo za to, že jejich originální rukopisy zničil sám Janáček, když ve zlém Lipsko opouštěl.

Fugy veřejně poprvé předvedl vídeňský klavírista Christian Lambour na koncertě v klášteře 28. dubna. Den předtím pořídila rakouská rozhlasová stanice ORF zvukovou nahrávku. Nad koncertem převzal záštitu český velvyslanec v Rakousku Jan Koukal.