V Komedii zazní texty z Terezínského ghetta

Praha - Vanda Hybnerová, Hynek Chmelař a další herci budou zítra v Divadle Komedie číst divadelní texty napsané a inscenované během druhé světové války v terezínském ghettu Židy z Československa a Rakouska. Scénické čtení připravuje divadlo ve spolupráci s Pražským divadelním festivalem německého jazyka při příležitosti vydání knihy americké badatelky Lisy Peschel, která tyto texty shromáždila.

Antologie Divadelní texty z terezínského ghetta je dvojjazyčná, zrcadlově tištěná. Kniha vychází s předmluvou někdejšího terezínského dítěte-vězně Ivana Klímy. V Divadle Komedie zazní úryvky z dramatických textů Felixe Porgese, Zdeňka Eliáše, Jiřího Steina, George Kafky a dalších.

Autory her, kabaretů a písní tragického i komediálního typu byli renomovaní i začínající autoři; ti, kteří válku přežili a pokračovali ve své umělecké dráze, i ti, kteří v koncentračních táborech zahynuli, neznámí širšímu publiku.

V reprezentativním výběru jde především o texty dosud nepublikované, badatelka je dohledávala v archivech a u pamětníků. Zařazen je i obsáhlý poznámkový aparát, založený na rešerších a rozhovorech s bývalými terezínskými vězni, který umožňuje osvětlit četné narážky v textech ve vztahu ke každodenní realitě ghetta, a zpřístupnit tak díla i dnešním čtenářům a divadelním interpretům. Kniha vychází s předmluvou někdejšího terezínského dítěte-vězně Ivana Klímy.