Soubor Collegium 419 přednese sborovou tvorbu z 20. století

Praha - Vokální soubor Collegium 419 přednese 5. listopadu v Praze sborovou tvorbu moderních českých skladatelů z období od konce 19. do konce 20. století, inspirovanou madrigalovými postupy a baladickými texty. Nový program s názvem Láska a smrt se tak vymyká hlavní specializaci ansámblu, kterou je stará hudba. Koncert se uskuteční ve Velkém sále pražského Hlaholu.

Zazní výběr ze všech tří sbírek madrigalů Bohuslava Martinů, skladby Milování bez vídání a Amours od Miroslava Raichla a čtyři Balady pro smíšený sbor s doprovodem klavíru pro čtyři ruce od Vítězslava Nováka. „Snažili jsme se, aby měl program něco společného se starou hudbou. Madrigaly 20. století totiž stále staví na madrigalu století šestnáctého,“ řekl člen sboru Petr Dyrc.

Název projektu koresponduje se stejnojmenným cyklem Petra Ebena z roku 1958, který složil na motivy lidové poezie. Známý český skladatel, který zemřel loni 24. října, zkomponoval mimo jiné sborové skladby, drobné písňové opusy a šansony.

Část tohoto repertoáru uvede ansámbl také 8. listopadu v bohnickém kostele sv. Petra a Pavla. Soubor působí na české hudební scéně již devět let. Specializuje na hudbu 16. až 18. století a poučenou interpretaci vokálních a vokálně-instrumentálních děl vrcholné renesance a baroka. Klade si za cíl provádět ta sborová díla, která jsou ve vyspělé Evropě známá a často hraná, ale v tuzemsku dosud zatím zůstávají neobjevená nebo vzácná.