Raffaellova Madona v lukách je krásnější než kdy dřív

Florencie - Deset let trvala omlazující kúra Raffaellova obrazu Madona v lukách. Jedno ze svých mistrovských děl namaloval Raffaello jako svatební dar pro svého přítele na počátku šestnáctého století. Italští restaurátoři se ho ujali v roce 1999 a za použití nejmodernější techniky obnovili. Obraz bude vystaven nejprve v paláci Medici-Riccardi (23. listopadu až 1. března), pak se natrvalo vrátí do slavné florentinské galerie Uffizi.

Svoji nejznámější Madonu - Sixtinskou - vytvořil Raffaello během pobytu v Římě.  Obraz Madony s malým Kristem a Janem Křtitelem dokončil v roce 1506, při pobytu ve Florencii. Ve stejném roce ho věnoval svému příteli, bohatému florentinskému obchodníkovi Lorenzu Nasimu jako svatební dar.

Když se ale o čtyřicet let později v Nasiho paláci zřítil strop, byl obraz vážně poškozen. Deska se rozpadla na sedmnáct částí. Nasiho syn nechal fragmenty znovu složit, Raffaelův současník spojil dřevěnou desku hřebíky a trhliny nešetrně zamaskoval. Ani v následujících staletích nebyly úpravy citlivější a malba se zastřela nahnědlým povlakem.

Změna přišla až s rokem 1999, kdy se Madona v lukách dostala do rukou mistrů z nejelepších restaurátorských laboratoří - Opificio delle Pietre Dure ve Florencii. Za pomoci laserů, mikroskopů a skenerů se jim podařilo nešetrné zásahy odstranit a obraz vrátit do původní podoby.

Rentgen umožnil také obnovit motiv stehlíka (italsky se obraz jmenuje Madonna del Cardellino - Madona se stehlíkem), symbolizujícího Kristovo utrpení. „Očištěním malby se dostaly na světlo některé detaily, které předtím nebylo vůbec vidět. Například o některých drobnostech na pozadí malby, třeba o stromech, jsme vůbec nevěděli,“ uvedla vedoucí restaurátorského týmu Patrizia Riitanová.

Raffaello Santi (Sanzio)

  • Narodil se roku 1483 v Urbinu, zemřel roku 1520 v Římě
  • 1504 se odstěhoval do Florencie, studoval díla da Vinciho a Michelangela
  • 1508 ho povolal papež do Říma; vytvořil zde řadu olejomaleb, včetně známé Sixtinské madony
Výřez obrazu
Výřez obrazu