Historii Lotyšska přibližují v Praze karikatury

Praha - V hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začala výstava, která netypicky - prostřednictvím politických karikatur - připomíná 90 let od založení Lotyšské republiky. Výstava v přízemí budovy potrvá do 28. listopadu.

„Výstava karikatur je atraktivním způsobem, jak přiblížit naši historii,“ říká ředitel Národní knihovny Lotyšska Andris Vilks a dodává, že dějiny jeho země se v mnohém podobají dějinám českého národa.

Karikatury se liší podle jednotlivých historických etap - například během 2. světové války se většina lotyšských karikaturistů zapojila do německé propagandy, výsledkem jsou ostré útoky na sověty a jejich vůdce J. V. Stalina. I za následující sovětské éry byly karikatury velmi agresivní, útočné a nekompromisní.

„Za Stalinova období bylo možné kritizovat pouze Západ a kapitalismus, v 50. a 60. letech už zde byla i jiná témata, například alkoholismus, lenost nebo byrokrace; hledaly se různé způsoby, jak období kritizovat, což je z dnešního pohledu velmi zajímavé,“ doplňuje Vilks.

Historie Lotyšska v karikaturách
Historie Lotyšska v karikaturách