Pražský student má bohatou historii

Praha - Příspěvkem Hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy k letošnímu roku "osmičkových" výročí je výstava Pražský student. Expozice ukazuje aktivitu a význam univerzitních studentů v životě města a jejich podíl v klíčových okamžicích pražských i národních dějin. Otevřena bude od pátku v Clam-Gallasově paláci a potrvá do 1. února příštího roku.

Historickou úlohu studentů pražské univerzity na výstavě přiblíží několik stovek exponátů a dokumentů uspořádaných do tematických celků podle jednotlivých dějinných etap a významných událostí. K vidění bude například Zakládací listina Karlovy univerzity vydaná Karlem IV. roku 1348, Kutnohorský dekret nebo diplom nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského.

Pozornost výstava věnuje mimo jiné úloze, kterou studenti sehráli v revolučních obdobích dějin. „Studenti vždy byli ti, kdo na rozdíl od měšťanů nebyli tak moudří a opatrní, ale rozhodli se, že půjdou na ty barikády,“ řekl dnes novinářům ředitel městského archivu Václav Ledvinka. Organizátoři výstavy se zaměřili na úlohu studentů v revoluci 1848, v protinacistickém odboji, v roce 1968, na osobnost Jana Palacha i na dobu revoluce v roce 1989.

Návštěvníci se seznámí také s podobou studia ve středověku a novověku nebo s fungováním univerzitních budov včetně kolejí, spolků a nadací.

Výstava bude pro veřejnost otevřena

Od 14. listopadu denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00. Výjimečně na ni lidé budou moct zavítat i v pondělí 17. listopadu, na které připadá Mezinárodní den studentstva.