Dovedu to pochopit? - Školáci malují hrozby neonacismu

Plzeň - V plzeňské Měšťanské besedě budou od úterý vystaveny vítězné práce, které vznikly na uměleckých školách na téma "současné hrozby neonacismu". Doprovází je výstava fotografií s názvem Crossings, dokumentujících příběhy cizinců, kteří žijí v Česku. Expozice Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu je součástí informační kampaně společnosti Člověk v tísni.

„Výtvarné umění je velmi silným prostředkem ke sdělování myšlenek a postojů i k jejich šíření na veřejnosti,“ píše společnost na stránkách projektu, proč se rozhodla zrovna pro takovou formu. Studenti a studentky uměleckých škol mohli vytvořit libovolná výtvarná díla - plakáty, malby, fotografie atd.

Informační kampaň NEOnácek: Chcete ho?, která má žáky varovat před hrozbami, jež může rostoucí popularita a aktivita neonacistů pro společnost znamenat, tvoří kromě výstavy i koncert. 27. listopadu zahraje v Divadle pod lampou Jan Budař se skupinou Eliščin Band. Budař vystupuje v jednom ze spotů kampaně NEOnácek.

Panely s výtvarnými díly školáků budou na podzim vystaveny postupně v pěti městech ČR. Výstava v Plzni bude k vidění do 30. listopadu.

O kampani NEOnácek - Chcete ho?

Hlavními prvky kampaně jsou kromě výstavy a školních seminářů materiály pro učitele, dva krátké reklamní spoty, píseň a videoklip Jana Budaře a webová stránka s aktuálními články a odbornými texty. Kampaň je hrazena z peněz Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Kampaně proti rasismu a xenofobii v roce 2008.