Státní fond kultury má na kahánku

Praha – Státní fond kultury je už k ničemu, zrušme ho, navrhl v červenci letošního roku ministr kultury Václav Jehlička a vláda mu dala za pravdu. Dnes budou o návrhu hlasovat poslanci a pravděpodobně zvednou ruku pro jak ti vládní, tak ti opoziční. Fond určený na podporu kulturních projektů už nemůže plnit účel, kvůli kterému vznikl – základním problémem je přitom nedostatek finančních zdrojů. Největším hřebíkem do rakve fondu byly v 90. letech dluhy neúspěšné loterie Česká lotynka. Více než 220 milionů musel za fond ze své pokladny uhradit stát.

Státní fond kultury (SFK) byl v roce 1992 zřízen zákonem a zákonem musí být také zrušen. Pokud všechno proběhne hladce, měl by zaniknout do konce roku 2008. Nejspíše se tak i stane, návrhy na zrušení se – nesměle i směleji – ozývaly už v době, kdy v ministerském křesle seděl Pavel Dostál i jeho nástupce Vítězslav Jandák (oba ČSSD). Vládě ho letos v létě předložil i Jehlička (KDU-ČSL), jehož straničtí kolegové Jindřich Kabát a Pavel Tigrid v době svého ministrování fondu nejvíce „zavařili“.

Sázka do loterie fondu nevyšla

SFK je mimorozpočtovým fondem – jeho příjmy neplynou ze státního rozpočtu, ale například z autorských práv děl bez dědiců nebo z výnosů z pronájmu předmětů nebo určených nemovitostí, které spadají pod ministerstvo kultury.

Mezi možné zdroje příjmů fondu patří také loterie. Peníze do něj měla v roce 1994 přisypat Česká lotynka. Tehdejší ministr kultury Jindřich Kabát zastavil Komerční bance dvě lukrativní nemovitosti – dům U Černé Matky Boží a nedaleký dům U Hybernů – za úvěr ve výši 350 milionů korun, potřebných na rozjezd loterie.

Ta ale musela být po roce ukončena. SFK se místo úspěchu dostal do potíží se splácením úvěru. Na pomoc přispěchalo ministerstvo financí, které ze státního rozpočtu poskytlo fondu dotaci ve výši 222,5 milionů korun.

Fond ale nyní musí do státní kasičky odvádět všechny výnosy (SFK má nárok na 50 procent z nich) z pronájmů nemovitostí – tedy z domu U Černé Matky Boží a paláce U Hybernů. V případě domu U Hybernů však provozovatel nic neplatí, neboť kvůli výši investice do rekonstrukce domu má podle ministerstva nájem „předplacený“.

Neúspěšný byl i druhý pokus o loterii – v tomto případě se ale SFK na jejím rozjezdu nijak majetkově nepodílel, takže ani její ukončení pro něj neznamenalo další „ťafku“.

Nejsou peníze - nebude fond

Nicméně poté, co musel začít odvádět výnosy z pronájmu svých dvou nemovitostí, přišel stejně o podstatnou část svého příjmu. Na fond sice ještě ministerstvo dopravy převedlo Národní dům na Vinohradech, jehož pronájem v současné době nejvíce plní měšec SFK, ale je to stále málo.

Například v letech 2004 až 2007 měl fond rozpočet vždy kolem 30 milionů korun. Peníze však naposledy rozděloval v roce 2006 - deset milionů korun. Od té doby fond peníze nerozděluje - funkční období poslední rady fondu skončilo právě v roce 2006 a nové členy poslanci nezvolili. Podle Jehličky je několik milionů pro státní fond kultury ale spíše troškaření. Aby mohl něco dělat, mělo by jich být sto nebo pět set, prohlásil.

Pohledávky a domy - kam s nimi po zrušení fondu?

Navíc má fond pohledávky, kvůli kterým se vedou soudní spory – zákon o zrušení fondu musí obsahovat mimo jiné jejich vypořádání. Dosud není uhrazena rekonstrukce (proběhla v letech 1993–1994) domu U Černé Matky Boží. Obdobný problém řeší SFK i v případě domu U Hybernů. U první nemovitosti se jedná o částku 82 milionů, u druhé pak 19,6 milionu korun.


DOMY A POHLEDÁVKY

I po převodu by výnosy z nájmů šly pravděpodobně do státního rozpočtu, ne do rozpočtu ministerstva kultury (MK).

dům U Černé Matky Boží

  • připadne Národní galerii, která zde má expozici;
  • v případě, že MK bude muset uhradit náklady spojené s rekonstrukcí (82 mil.), uhradí je ze své kapsy

dům U Hybernů

  • dostane ministerstvo kultury;
  • uhrazení nákladů na rekonstrukci (19,6 mil.): MK bude požadovat finanční náhradu u společnosti Musical, resp. Hybernia

Národní dům na Vinohradech

  • dostane ministerstvo kultury

PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ SPORY

SFK má platit

  • PSJ Holding – 19,6 mil. Kč za práci na rekonstrukci domu U Hybernů
  • Ko-Holding – 82 mil. Kč za rekonstrukci domu U Černé Matky Boží

SFK má dostat peníze

  • Eurolotto – přes 3 mil. Kč za provozování loterie (druhý pokus)
  • Alespoň částečnou náhradu škody za 390 tisíc Kč od zaměstnance firmy Pinkerton; ukradl podle fondu majetek v této výši v době provozování loterie