Nový domov roku 2008: interiér spojený se zahradou, dům z hlíny i židovský domov seniorů

Praha - Vila v Nespekách na Benešovsku od architektů Ladislava Lábuse a Marka Nábělka získala nejvyšší ocenění v soutěži Nový domov roku 2008. Soutěž dokončených staveb pro účely bydlení pořádá Česká komora architektů a ministerstvo pro místní rozvoj. V soutěži se utkaly více než tři desítky projektů, mezi nimi terasový bytový dům s měděným pláštěm, vila izolovaná slámou nebo netradičně zrekonstruované historické objekty. Oceněné projekty budou do 4. ledna k vidění v pražském Veletržním paláci.

„Je to stavba kultivovaná v materiálech, uměřenosti, v měřítku,“ říká o oceněném díle předseda poroty Jan Aulík. Porota u nespecké vily ocenila i vizuální a materiálové propojení interiéru se zahradou. Finanční odměna za první místo je 50 tisíc korun.

Jak se hodnotilo

Ceny se udělovaly ve čtyřech kategoriích:

  • novostavba rodinného domu
  • novostavba bytového domu
  • rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení
  • výstavba bytů v domech zvláštního určení 

Hodnotila se úroveň architektonického řešení stavby, začlenění stavebního díla do daného prostředí, využití pozemku, řešení dopravy, provedení stavby, konstrukční řešení a citlivost k životnímu prostředí.

V kategorii novostavba bytového domu získal první cenu terasový dům v Košířích, na němž pracovali Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková, Petra Bláhová-Kandusová a Jan Dluhoš. Stavba podle poroty dobře využívá možnosti parcely a prostředí. Dům byl postaven na svahu na místě původní vily a díky terasovému uspořádání vznikly čtyři byty se střešními zahradami.

Rekonstrukce jinak  

Jako nejlepší v kategorii rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení byl vyhodnocen historický objekt Míšeňská 4 v sousedství Kampy, Mostecké věže a Lužického semináře. Stavba Hany Seho a Petra Hlaváčka podle poroty reprezentuje zdařilé architektonické řešení rekonstrukce v historickém centru.

Odměnu 10 tisíc korun získali za soutěžní návrh Slaměný dům ve stodole architekti Oliver Kálnássy a Lukáš Gavlovský. Na místě dříve určeném pro obilnou slámu vznikl originální obytný dům. Dřevěnou konstrukci vyplňuje izolace ze slaměných balíků omítnutých hliněnou omítkou. Cihlové jádro obaluje konopná koudel, sláma a dřevo. 

Domov seniorů na místě poznamenaném dějinami 

V kategorii výstavba bytů v domech zvláštního určení byl hodnocen jediný objekt. Odměnu 30 tisíc korun získal Domov sociální péče Hagibor na pražských Vinohradech, jehož autory jsou Jan Línek a Josef Kolář. Jde o největší projekt v novodobé historii Židovské obce v Praze a zahrnuje záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. století.

Budovu ve stylu pozdní secese Židovská obec v Praze nechala postavit na podporu nemajetných a nemocných židovských občanů. Jako útulek pro nemocné a později starobinec sloužila až do roku 1943, koncem války byl areál nacisty proměněn v internační a transportní koncentrační tábor. Po válce byl Hagibor nakrátko vrácen Židovské obci, na počátku padesátých let budova připadla vinohradské nemocnici, jejíž dětské oddělení zde zůstalo až do dubna roku 2006.

Terasový dům v Košířích
Terasový dům v Košířích