Kniha o Petru Léblovi - když se život na člověka vykašle

Praha – Bývalý umělecký šéf Divadla Na zábradlí zanechal po své smrti svým kolegům dopisy s různými úkoly. Jeden z nich byl určen také pro spisovatelku Radku Denemarkovou. Lébl, který měl údajně rád velkou monografii Denemarkové o Evaldu Schormovi, chtěl, aby napsala také knihu o něm. Spisovatelka, která s Léblem spolupracovala jako dramaturgyně, měla použít nahrávky, jež s režisérem pořídila za jeho života.

Knihu psala Denemarková osm let a představila ji dnes, v den výročí dobrovolného odchodu ze života jedné z nejvýraznějších osobností českého divadelnictví 90. let. Nazvala ji Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla. „Jsem strašně ráda, že jsem ji dokončila. Po téměř osmi letech je to jako ze sebe stáhnout kůži, protože žít takhle dlouho s jedním tématem a jedním osudem je strašně náročná práce,“ uvedla autorka.

Přiznala, že vystihnout složitou režisérovu složitou osobnost nebylo snadné. Pokusila se o to formou literárního experimentu, románu, i když původně knihu zamýšlela jako monografii. Román je složen ze dvou částí – první tvoří příběh divadelníka, druhý je pohled na paralelní životní osudy samotné autorky.

Sama Denemarková své dílo charakterizovala jako „knihu o situacích, kdy se život na člověka vykašle.“ Úkol zachytit Léblův život jí prý přišel zpočátku absurdní, ale cítila se jím zavázána.

Kdo byl Petr Lébl?

0Umělecký šéf pražského Divadla Na zábradlí, režisér a scénograf Petr Lébl zemřel 12. prosince 1999 ve věku čtyřiatřiceti let. Jeho vyhraněné divadelnictví rozdělilo diváckou obec i uměleckou kritiku do nesmiřitelných táborů bezvýhradných ctitelů a zarytých odpůrců. V letech 1994 a 1997 byl vyznamenán prestižními cenami Alfréda Radoka za inscenace Čechovova Racka a Ivanova. Jeho poslední divadelní prací tak byl Čechovův Strýček Váňa.

Petr Lébl
Petr Lébl