V Anežském klášteře se otevírá výstava o svatém Václavovi

Praha - Patrona českých zemí svatého Václava představí v Anežském klášteře výstava, která začíná dnes pod názvem Svatý Václav - ochránce České země. Koná se v rámci Svatováclavského roku, ten pro křesťany začal počátkem letošního roku, v němž se připomíná 1100. výročí narození sv. Václava.

„Diváci mají možnost vidět více než 90 exponátů, časová linie začíná od 10. století až po první čtvrtinu 20. století, takže i datačně je to velmi rozsáhlý soubor. Po osmdesáti letech jsou zde opět ke spatření unikátní předměty, které souvisí přímo s tradicí svatováclavského kultu, jako je meč, přilba, koflík sv. Václava ze svatovítského pokladu a další,“ upozorňuje kurátorka výstavy Štěpánka Chlumská.

Expozice připomene život i historii uctívání svatého Václava. Její návštěvníci uvidí vzácné předměty, které byly po desetiletí skryty v depozitářích a reprezentují kořeny a šíři svatováclavské tradice. Mezi nimi jsou také nejstarší svatováclavské památky, jako jsou meč sv. Václava s čepelí z 10. století, svatováclavský střevíc nebo svatováclavská přilbice.  

„Velmi zajímavým exponátem na výstavě je jistě Paládium České země. Jedná se o kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem, který nechala vyrobit Ludmila, babička sv. Václava,“ informovala z místa redaktorka ČT24 Eva Davidová.

Výstava Svatý Václav - ochránce České země potrvá do 8. března, připravilo ji Pražské arcibiskupství ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Jeden z exponátů v Anežském klášteře
Jeden z exponátů v Anežském klášteře