Miliony z evropských fondů půjdou do klášterního komplexu v Českém Krumlově

Český Krumlov - V roce, kdy historické město Český Krumlov slaví 700 let od založení, přicházejí Krumlovští s projektem rozsáhlé rekonstrukce budov klášterního komplexu. Prostřednictvím ministerstva kultury chtějí získat zhruba 300 milionů korun z evropských fondů a areál s řadou budov upravit pro studenty střední umělecké školy a kulturní instituce ve městě.

Komplex obsahuje původní klášter klarisek patřící nyní městu, kostel, budovu bekyň - tedy šlechtických vdov a další klášter nejprve minoritů, později řádu křížovníků s červenou hvězdou. Opravdu velký komplex ležící na jednom z nejatraktivnějších míst v Česku chátrá. Tým projektantů to chce změnit.

„Tento komplex klášterů by se měl naprosto evidentně stát integrovanou součástí města,“ říká rozhodně spoluautor projektu a člen rady města Jan Vondrouš.

Soubor gotických a barokních památek má typický problém. Vlastníci je nesmí nechat chátrat, jejich využití je ale přinejmenším problematické. A aby měl přípravný tým vůbec možnost sáhnout si na požadovaných skoro 300 milionů z evropských fondů, musel do projektu zapojit už i budoucí nájemce.

„Projekt je samozřejmě zásadní a přelomový, ať už objemem prostředků, ale hlavně proto, že oprava musí být provázena smysluplným využitím,“ doplňuje Vondrouš.

V areálu by mělo vzniknout muzeum, tvůrčí dílny a divadelní prostory. Jednu z budov už teď využívá střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky, ta sem chce přesunout další dílny a ateliéry. Prostory, včetně unikátních křížových chodeb a zahrad, chtějí projektanti po revitalizaci zpřístupnit pro veřejnost.

Charakteristika projektu

  • Dvory umění a řemesel, zaměřené na prezentaci středověkých umění a řemesel formou dílen a ateliérů i klasické muzeální expozice a na předávání zkušeností a dovedností formou kurzů a pobytových dílen
  • Centrum barokních umění, zaměřené na dokumentaci a autentickou interpretaci barokního zpěvu a tance a na výuku barokní hudby a specifických řemesel (kostýmy, hudební nástroje a zbraně) období baroka
  • Odborné vzdělávání v oborech Užitá fotografie a média a Scénická technika, jehož součástí bude využití fotografie a multimediálních technologií pro dokumentaci a prezentaci kulturního dědictví. Pro odbornou veřejnost budou pořádány workshopy. Na klášterní zahradě bude vybudována malá exteriérová scéna využívaná pro školní představení a pro další produkce
  • Muzeum „Středověký klášter“, zaměřené na prezentaci sakrální architektury a duchovních i uměleckých projevů řeholního života ve středověkém městě. Součástí muzea bude expozice staré hudby a středověkých hudebních nástrojů a Festival staré hudby a na něj navazující semináře a kurzy pro odbornou veřejnost a přednášky a koncertní cykly pro laickou veřejnost.  
  • Český Krumlov

    se dočkal značného kulturního i hospodářského rozkvětu a prosperity pod vládou šlechtických rodů Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů. Jeho štěstím bylo, že se mu vyhnuly ničivé a devastující požáry, vojenské vpády či války, takže se dochoval historický ráz města. Patří mezi nejzachovalejší památkové celky městské architektury v Evropě. Od roku 1992 je zapsán na listině UNESCO. Město chystá letos pestrý kulturní a odborný program, jímž si připomene 700. výročí založení. Oslavám zasvětí nejen tradiční akce v průběhu celého roku, ale uspořádá také velkou výstavu o historii města a vydá knihu.

Jedna z budov v klášterním komplexu
Jedna z budov v klášterním komplexu
Více fotek
  • Jedna z budov v klášterním komplexu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/674/67392.jpg
  • Část klášterního komplexu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/674/67394.jpg