Ministerstvo kultury chystá Fórum pro kreativní Evropu

Praha - Pojetí kreativity, její roli v proměnách společnosti a uplatnění ve vzdělání a ekonomice budou témata březnové konference, kterou pořádá české ministerstvo kultury spolu s Evropskou komisí. Fórum pro kreativní Evropu je jednou z největších předsednických akcí. A také k roku 2009, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovace. "Největším kapitálem je lidská tvořivost," uvedl ministr kultury Václav Jehlička. Podle něho je třeba podporovat kreativní lidi nejen ve školství.

Pozornost je třeba věnovat kapitálu, který se nachází v intelektu a autorských právech. Lidská kreativita je součástí nejen umění, ale i vědy nebo ekonomiky.

Diskuse o kreativním průmyslu a jeho významu pro společnost ve světě probíhá už několik let. O tom, že kultura přispívá i k ekonomickému vývoji se začalo mluvit v 90. letech v Británii, Austrálii nebo Kanadě. Studie o ekonomice kultury na evropské úrovni vznikla poprvé v roce 2007.

Česko má prý co dohánět

„V České republice máme deficit i ve znalostech z poslední doby, fórum je dobrou příležitostí to dohnat,“ domnívá se Marta Smolíková, ředitelka společnosti ProCulture, která se na přípravě konference podílí. Provázání kreativity s mnoha obory dokazuje podle Smolíkové například nedávný krach sklářských firem. Je možné, že do určité míry souvisí s otázkou rozvoje designu a nevyužívání jeho současné podoby ve výrobě.

Podle evropské studie o ekonomice kultury z roku 2007 rostou oblasti spadající do kreativního průmyslu rychleji než tradiční odvětví, třeba automobilový průmysl. Umění a kultura jsou jen jakýmsi jádrem, které na sebe nabalují obory, jež mají ekonomický efekt.

Fórum pro kreativní Evropu se v Praze koná 26. a 27. března. Kromě teoretiků z akademického světa přijedou i zahraniční kulturní manažeři a politici. Například Robert Palmer, ředitel Direktorátu pro umění a památky Rady Evropy, nebo velká osobnost kreativní ekonomiky John Howkins.

Orbis Pictus Petra Nikla bylo inspirací pro rok inovace

Zdroj: 2media.cz