Mene Tekel vyprávěl smutný příběh kulaků

Praha - V rámci mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel zrekonstruovali studenti pražské právnické fakulty politický proces se selkou Marií Švejdovou. Autentický materiál posloužil jako předloha smutného divadelního představení ve skutečné soudní síni. Originál dopisu blízkým z vězení neodešel, cenzorovi vadila tato věta: "Věřím, že pravda jednou zvítězí, až se toho ale jednou dovolám."

Ředitel festivalu Mene Tekel Jan Řeřicha upozorňuje: „Marie Švejdová nikdy žádný protokol nepodepsala, ona všude napsala místo podpisu “nesouhlasím„, nebo “svědci nemluvili pravdu„ anebo tam od bachařů bylo připsáno “nechce podepsat".

Do divadelní formy převedený proces patří mezi stovky podobných, kterými komunisté v 50. letech zamířili na drobné zemědělce v tzv. akci kulak, která byla spuštěna v roce 1953.

„Kulakem mohl být také zemědělec, který měl jednu krávu a jednu kozu v chlívku, a když ho chtěli zlikvidovat a zničit, když proti němu někdo něco měl, tak z něho udělali kulaka a zavřeli ho. Sebrali mu chaloupku a rodinu odvezli někam jinam, “ upozornil František Šedivý, místopředseda Konfederace politických vězňů.

Marii Švejdovou poslal tehdejší lidový soud do vězení na 3 roky. Podobných příběhů přinese festival Mene Tekel ještě několik. Festival v hlavním městě potrvá do neděle 29. února.

Divadelní proces s Marií Švejdovou
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24