Berlínská uvolněná a pestrá architektura se představí v Praze

Praha - Přední berlínské architektonické studio RAUMLABOR vystoupí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze uvedením přednášky ACTING IN PUBLIC. Mladí architekti představí nové trendy v urbanistické architektuře a nový pohled na pojem veřejný prostor a jeho architektonické ztvárněni. Odborná přednáška se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2009 v 18.30 hodin v prostoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

„Jsem rád, že na škole uvítáme mladé architekty ze zahraničí. Berlin byl již tradičně městem s novými a výraznými architektonickými impulzy. Pokládám za významné pro rozvoj studentů i školy nalézat podněty pro diskuzi v mezinárodním měřítku,“ hodnotí přednášku rektor VŠUP  PhDr. Ing. Pavel Liška a doplňuje: „Věřím, že se podařilo navázat výbornou spolupráci s berlínskými Raumlabor, která se odrazí nejen v uskutečnění odborných přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale položí základy i možné další spolupráci v budoucnosti.“

Berlínští architekti bezesporu přinášejí svěží pohled na moderní architekturu, umění a městskou výstavbu, jejich tvorba bývá hodnocena jako uvolněná a pestrá, s odvahou experimentovat. Studio Raumlabor tvoří architekti: Markus Bader, Francesco Apuzzo, Benjamin Foerster-Baldenius, Andrea Hoffmann, Jan Liesegang, Christof Mayer, Matthias Rick a Axel Timm.

Architekti Raumlabor již mají v Čechách zavedené jméno, pražskému publiku se naposledy představili na podzim 2008 v rámci mezinárodního výstavního projektu InterCity: Berlin-Praha, ve kterém spolu s předními českými a německými architektonickými ateliéry prezentovali své práce. Skupina Raumlabor zde zazářila svým pohledem na Berlín budoucnosti - centrum města s invenčním souborem ježatých staveb a betonových hor pod názvem Der Bergglueck či originálním projektem lesního města zasazeného na štíhlých pilířích mezi koruny stromů.

Ve svých projektech se Raumlabor pokoušejí generovat nové typologie města a překračují jeho tradiční urbanistické vnímání. Urbanisticky prostor nechávají prorůstat s přírodou, přeměňují ho v centrum společenského setkání či jej využívají k uskutečnění umělecko-sociální performance.

Návrh zástavby místo Paláce Republiky v Berlíně
Zdroj: VŠUP