Mladí architekti navrhli Pavilon člověka, ušlechtilého zvířete

Praha - Na západním okraji pražské zoo má vzniknout nový vstupní objekt - Pavilon člověka. Ústit bude přímo na pobřežní cestu, na kterou dále po proudu navazuje přístaviště říčního přívozu. Ten bude střežit Dům převozníka. Architektonický návrh těchto objektů se stal zadáním letošního ročníku soutěže pro mladé architekty. Soutěž je anonymní, práce v těchto dnech hodnotila odborná porota v Trojském zámku, kde budou také odedneška vystaveny. "Lidé jsou ušlechtilá zvířata … proto je někdy těžko pochopíme," zní motto letošního ročníku.

Pavilon člověka by měl být symbolickým pomezím zahrady a okolního světa. Zadavatel soutěže ho popisuje jako: vstup pro tvora, který zahradu založil, pečuje o ni, navštěvuje ji, je všudypřítomný, a přece v ní svým způsobem chybí. Mladí architekti si při vypracovávání projektů měli položit otázku, do jaké míry člověk přetváří konkrétní jedinečná místa i celé životní prostředí.

Archa jako inspirace

Uzávěrka návrhů byla počátkem února, výsledky budou vyhlášeny koncem dubna na stavebních veletrzích IBF a Coneco v Brně a Bratislavě. Soutěž je totiž, stejně jako složení poroty, česko-slovenská. Nejlepší návrhy odmění zadavatel soutěže finančními nebo věcnými dary.

„Soutěž nezaručuje realizaci prací, ale mnohdy je inspirací pro případné investory, lokalitu nebo městskou část. Téma je zvoleno tak, aby bylo atraktivní, aby se dalo realizovat,“ uvedl organizátor soutěže Martin Polák.

Byl společně s jedním z členů poroty - slovenským architektem Ivanem Kubíkem - hostem pořadu Před polednem. Svůj tip na vítěze ale ani jeden prozradit nechtěli. Kubík pouze jako příklad zajímavého návrhu, jak ztvárnit Pavilon člověka, uvedl nápad Noemovy archy.

Jeden z minulých ročníků soutěže
Jeden z minulých ročníků soutěže
Více fotek
  • Jeden z minulých ročníků soutěže zdroj: www.xella.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/716/71592.jpg
  • Zoologická zahrada Praha zdroj: www.roof.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/716/71595.jpg