Cenu za grafický design dostal středověký žaltář

Praha - Práce na knize, za kterou dostal v sobotu večer grafik Robert V. Novák jednu z cen v soutěži Czech Grand Design, trvala několik let, její výsledek by ale měl vydržet desetiletí až staletí. Novák se svými kolegy dostal cenu za vytvoření nového žaltáře pro mnichy z řádu trapistů ve Francii. "Minulý žaltář jim sloužil 300 let. Ten náš žaltář musí vydržet taky sto let," řekl Novák.

Jeho práce je dokladem toho, že kvalitní design se nemusí týkat jen věcí, které patří k vymoženostem poslední doby. Rozměrná kniha, která existuje jen ve 26 exemplářích, je opatřena hliníkovými deskami. I text je vysázen velkými písmeny - aby na něj vidělo najednou několik lidí, nejen ten, který jej má přímo před sebou.

„Žaltář je výjimečný v tom, že taková kniha se dělá jednou za sto let, to znamená, že ne každý grafik nebo ne každá generace má právo se na takové práci podílet,“ řekl Novák. Pochvaloval si přístup mnichů, kteří dlouho zvažovali každý krok při přípravě a výrobě knihy. Na rozdíl od jiných klientů nic nechtěli uspěchat - s vědomím toho, že vzniká věc, která bude sloužit nejen jim, ale i dalším, kteří přijdou později.

„Když vezmu jen praktickou věc, tak korektury se prováděly tak, že je mniši zpívali, protože je to zpěvník. Vzali si vždy texty, celé je přezpívali, vyznačili korektury a přízvuková znaménka,“ popisuje práce při vzniku žaltáře. Celá procedura se pak opakovala třeba za rok, až vznikla konečná podoba, kterou dnes má tato třináctikilogramová kniha.

Řád trapistů vznikl v polovině 17. století ve francouzském klášteře La Trappe jako přísnější odnož cisterciáků. Trapisté spojují kontemplativní život a studium teologie s manuální prací. Žijí v odloučenosti od světa, v tichu a samotě. Kláštery staví daleko od měst, uprostřed polí a lesů. Řád působí v mnoha zemích, má 85 klášterů mužských a 50 ženských s celkovým počtem 3500 mnichů a 2000 sester.

Počátkem 90. let vznikla ve Francii myšlenka založit trapistický klášter také v Čechách - tehdy do trapistického kláštera v Sept-Fons přišlo několik českých noviců. Opat je pak vyslal, aby našli v Čechách vhodné místo k založení nového kláštera. V Novém Dvoře u Teplé na Karlovarsku vznikl klášter přebudováním bývalého dvora kláštera premonstrátů a pozdějšího státního statku.

Nová křídla kláštera projektoval londýnský architekt John Pawson. Klášter patří k ceněným projektům současné architektury v ČR, byl například mezi finalisty soutěže o Cenu Miese van der Rohe. Kostel byl vysvěcen v roce 2004, v klášteře žije zatím 15 mnichů, ale místo je pro 40. Loni se začal v Poličanech na Benešovsku stavět nový klášter pro trapistky.

Mniši Trapistů
Mniši Trapistů
Více fotek
  • Mniši Trapistů zdroj: www.vseprobydleni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/751/75075.jpg
  • Klášter Trapistů v Novém Dvoře na Karlovarsku zdroj: www.atelier-soukup.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/751/75073.jpg