Dvě výstavy o méně známých okolnostech okupace 1939-45

Praha - Ukázat méně známé okolnosti z dob nacistické okupace mají dvě výstavy, které měly před několika dny v Praze vernisáž. Expozici v Senátu s názvem Od Mnichova k protektorátu připravil při příležitosti 70. výročí okupace Čech a Moravy Vojenský historický ústav ve spolupráci s Národním muzeem a horní komorou Parlamentu. Tématem putovní výstavy, která je k vidění ve vzdělávacím a kulturním centru pražského Židovského muzea, je podíl Židů na protinacistickém odboji.

Autorkou projektu je Zlatica Zudová-Lešková, která ho představila ve sborníku sestaveného z příspěvků účastníků mezinárodní konference z října 2006. Jmenoval se obdobně jako putovní výstava: Židé v boji a odboji - Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Na jejím vzniku se podílel i historik Jan Němeček.

Zudová-Lešková upozorňuje na dosud méně známou skutečnost, že Židé se osudu holocaustu nejen bránili, ale rovněž proti němu aktivně bojovali. Studie z konference dokládají odboj a boj Židů nejen na území protektorátu a Slovenského státu, ale rovněž mimo československé území.

Od Mnichova k protektorátu do Senátu

Expozice ve Výstavní síni Senátu na Valdštejnském náměstí je zaměřena na vznik a zánik pomnichovské republiky a předválečné období existence protektorátu. Pořadatelé kladou důraz na kontinuální prvky mezi nastupující totalitou druhé republiky - tzv. autoritativní demokracií - a totalitou nacistickou, která v Čechách a na Moravě trvala šest let.

Návštěvníci si mohou prohlédnout například bustu prezidenta Emila Háchy nebo stříbrnou místu, kterou jako dar od berlínských vyslanců obdržel česko-slovenský vyslanec v Německu Mastný v březnu 1939 při odchodu do výslužby.

„Senát pokračuje ve své tradici projektů zaměřených na dokumentaci výročí. I v letošním roce si připomínáme klíčové okamžiky našich novodobých dějin a jsem rád, že tato výstava je dalším vyústěním dnes již tradiční spolupráce Národního muzea, Vojenského historického ústavu a Senátu,“ uvedl při zahájení výstavy předseda horní komory Přemysl Sobotka. Výstava potrvá do 4. května.

Z výstavy Od Mnichova k protektorátu
Z výstavy Od Mnichova k protektorátu