Cesta z Blatné až na konec předsednictví

Blatná - Z jižních Čech až do Bruselu vyrazilo v neděli poselstvo po stejné trase, kterou se v 15. století vydal Lev z Rožmitálu. Mise vyslaná českým králem Jiříkem z Poděbrad hledala podporu pro Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu, jež byla vůbec prvním pokusem vytvořit unii evropských států. Cesta tehdejší poselstvo zavedla až na konec světa - Finis terrae (latinský název mysu v Portugalsku). Výprava, která vyrazí z jihočeské Blatné, chce během tří měsíců dorazit do Bruselu.

Putování má připomenout, že myšlenka naplněná teprve ve 20. století Evropskou unií má v Evropě hluboké kořeny a ty jsou spojeny se zemí, která unii v současné době předsedá - s Českou republikou.

Pochod organizuje Evropská asociace turistických klubů. „Inspirováni historickou událostí jsme zorganizovali pochod, kterým chceme připomenout Evropě snahy našich předků o vytvoření mírového společenství,“ uvedl předseda asociace Jan Havelka. Putovní výprava odstartovala poslední březnovou neděli ze zámku Blatná, který se na dvě hodiny navrátil do historie. Lidé se potkají se Lvem z Rožmitálu, s královnou Johanou a připletou se i k šermířskému souboji.

Pak se účastníci vydali směrem k Bruselu. „Rádi bychom pozvali širokou veřejnost, aby první etapu pochodu končící v Kasejovicích, případně její část, prošla společně s námi. Do Kasejovic jdeme po dvou liniích. Jedna vede z Rožmitálu přes obce Třemšín a Starý Smolivec, druhá z Blatné směrem na Lnáře,“ zval na akci Jan Havelka.

Na přípravě pracovali čeští turisté s kolegy z Německa, Holandska a Belgie. Čeká je 66 etap, z toho jedenáct v Česku, ujdou 1420 kilometrů. Poselstvo by do Bruselu mělo dorazit do konce června a účastnit se street party, která bude součástí slavnostního ukončení českého předsednictví Radě EU. Turisté také chtějí zpracovat podrobnou mapu, aby si trasu do hlavního města Evropy mohl projít kdokoli.

0Poselstvo krále Jiříka z Poděbrad vyrazilo z nádvoří hradu v Blatné na podzim 1465. Čtyři desítky šlechticů a rytířů pod vedením panovníkova švagra Lva z Rožmitálu vyjely do světa, aby obnovily dobré jméno českého království, které nemělo po drancování husitských vojsk zrovna nejlepší pověst. Výprava trvala dva roky. Vedla přes německé země a Nizozemí do Anglie, pak přes Francii do Španělska a Portugalska, kde poselstvo dojelo až k mysu Finis terrae, jehož název znamená v latině konec světa a o němž se skutečně věřilo, že koncem světa je a že dál už je jen moře. Z Portugalska se Lev z Rožmitálu s ostatními šlechtici vydal přes Itálii a Rakousy zase zpátky domů do Čech. Cestu zaznamenal zeman Václav Šašek z Biříkova a jeho cestopisný deník je prvním českým cestopisem.

Blatná ještě jako hrad
Blatná ještě jako hrad
Více fotek
  • Blatná ještě jako hrad zdroj: www.blatna.info http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/763/76226.jpg
  • Jiřík z Poděbrad zdroj: www.blatna.info http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/763/76225.jpg