Ceny akademie literatury dostanou Trefulka, Kubátová a Rysová

Praha - Ceny Akademie literatury české za rok 2009 pořadatelé udělili Janu Trefulkovi a Marii Kubátové, za prvotinu ocenili Magdalénu Rysovou. Akademie literatury české vznikla před třemi lety, chce pomáhat rozvoji české literatury - především udílením svých cen. Jejím současným prezidentem je Jiří Žáček, akademie má 38 členů.

Spisovatel, publicista a kritik Jan Trefulka dostal Cenu Ladislava Fukse, kterou akademie udílí za životní zásluhy o rozvoj české literatury. Trefulka ve své próze vyjadřoval zklamání svých vrstevníků, kteří se nechtěli smířit s rozpory mezi hlásáním socialistických ideálů a životní praxí. Pojetím literatury se vzdálil od popisného realismu k próze s hlubším myšlenkovým zaměřením na existenční lidské problémy. Některé Trefulkovy prózy se staly podkladem pro filmové scénáře. Po roce 1970 nesměl publikovat; aktivně se podílel na vzniku literárního samizdatu.

Marie Kubátová dostala Cenu Boženy Němcové, již akademie udílí za dílo, které významně přispělo k rozvoji české literatury a společnosti v posledních třech letech. Spisovatelce ji akademie dala za knihu Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky.

Kubátová, ač rodilá Pražačka, proslula jako krkonošská pohádkářka. Krkonošské pověsti a náměty sbírala spolu se svou matkou, spisovatelkou Amálií Kutinovou po horských chalupách. Nejznámější je jako autorka Krkonošských pohádek, byť jejich skutečnou autorkou byla Božena Šimková, která se v 70. letech nemohla z politických důvodů ke svým scénářům přihlásit.

Zastoupila ji Zdenka Podhrázská společně s Kubátovou. Ta už předtím ve svých pohádkách tvořila postavu zlostného majitele panství Trautenberka, který soupeří s Krakonošem. „V její tvorbě nalezneme echa dávných příběhů. Kromě myšlenkové hloubky a epické rozkošatělosti historek strhoval spisovatelku rovněž jazyk, jímž jsou sdělovány. Jazyková odstíněnost, napájená z různých zdrojů, se pro ni stala charakteristickou,“ píše v laudatiu Jan Dvořák.

Magdaléna Rysová byla odměňena Cenou Karla Hynka Máchy za sbírku básní Trnky na tvůj klín. Akademie ocenila, že autorka „zdánlivě běžné, každodenní zážitky dokáže přetvořit v malé každodenní zázraky“. Rysová se narodila v roce 1988, studuje na Filozofické fakultě UK. Píše také prózu a věnuje se i divadlu.

MALOVÁNÍ NA SKLE

a možná to ještě není konec
to jen slunce váhá u dveří
dát obloze svůj dech
já vplétám doušku mateří
do mlhy na oknech
v ten bílý závoj poslední
a kdyby už byl tohle konec
ráno se mlhou rozedním

/báseň Magdalény Rysové/

Marie Kubátová-Haraburdí
Marie Kubátová-Haraburdí