Může umění probouzet touhu?

Praha - Portál ČT24 pokračuje v on-line přenosech z VŠUP. Tentokrát zprostředkoval přenos cyklu přednášek na téma Umění včera a dnes. Třináctý cyklus veřejných přednášek uvádí Jindřich Vybíral na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (1. patro, učebna č. 115). Dubnový cyklus 7. dubna otevřela Milena Bartlová přednáškou Může umění probouzet touhu?.

Klasická teorie výtvarného umění předpokládá, že rozdíl mezi aktem a obrazem nahého těla spočívá v tom, že akt je svou uměleckou podstatou povýšen nad možnost, že by v divákovi mohl vzbudit erotickou touhu. Přednáška vycházela z recentní teorie, která počítá s reakcemi publika na vizuální obrazy, a ukazuje, že tento předpoklad nemusí platit.

Milena Bartlová, profesorka dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně, se věnuje jednak umění středověku, jednak metodologii a dějinám dějin umění.

Video Umění včera a dnes (VŠUP)
video

Umění včera a dnes (VŠUP)

Přednášky jsou rozloženy po týdnech v měsíci dubnu vždy v úterý, začátky v 18.30 hodin.

Termíny dalších přednášek:

14.4. 2009 Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus

21.4. 2009 Martin Hilský: Chvála bláznovství, Shakespearovi klauni a šašci

28.4. 2009 Pavel Himl: Záhadní cizinci? Cikáni v obrazech a dokumentech raného novověku.