Homo Faber ještě nevymřel

Praha - Homo Faber - Člověk tvůrce je název výstavy o tradičním českém řemesle, která je až do 26. července k vidění v Musaionu v Kinského zahradě. Představuje tradiční řemeslníky, vytvářejících své výrobky ze dřeva, hlíny, kůže nebo třeba proutí. Návštěvníci tak mohou vidět, jak se vyšívá rybí šupinou, vyrábí pletivo z kukuřičného šustí nebo se štípou holubičky z dřeva. Své umění budou předvádět Nositelé tradice lidových řemesel v rámci doprovodných workshopů.

Nositel tradice lidových řemesel je národní verzí programu UNESCO. Ten se pod názvem Žijící lidské poklady zaměřuje na ochranu a podporu vynikajících znalců mizejících technologií, výrobních postupů a znalostí.

Rukodělná výroba provázela člověka odnepaměti, industriální společnost ji ale nahradila strojovou uniformitou a tradiční řemeslo, jako nepotřebný a málo efektivní obor, odsunula na okraj zájmu. Putovní výstava chce proto česká tradiční řemesla představit nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Jako oficiální doprovodná akce předsednictví poputuje z Česka do Varšavy, k vidění už byla v Paříži.

Ministerstvo kultury, kterou spolu s Národním muzeem výstavu pořádá, ji koncipovalo tak, aby prezentovala v zahraničí to nejlepší, čím se Česko může chlubit. Řemeslo si jako téma výstavy její tvůrci zvolili i proto, že se tak může představit něco opravdu typicky českého a nezaměnitelného. „Tradiční lidové řemeslo se vyznačuje tím, že je jiné než všude jinde. To je podstata kulturní rozmanitosti světa,“ uvedl Michal Beneš z kulturního resortu.

S výstavou putují i živí řemeslníci, kteří o víkendech před návštěvníky předvádí své umění. Všichni mají titul Nositel tradice. Zájemci nemusí jejich práci jen pozorovat, ale mohou se účastnit i volně přístupných workshopů v řemeslných dílnách Musaionu.

Z výstavy Homo Faber
Z výstavy Homo Faber