Posvátná hora Athos vydala své poklady

Paříž - O velikonočním víkendu otevřelo Pařížské muzeum výtvarného umění v Petit Palais unikátní výstavu. Představuje byzantské poklady zapůjčené z Řecka. Jedná se o mimořádnou sbírku z klášterů na posvátné hoře Athos. Hora Athos na poloostrově v severním Řecku je uzavřeným světem rozjímání a modliteb. Na Velký pátek devět z jejích dvaceti klášterů vydalo světu své poklady - byť jen dočasně: byzantské ikony, rukopisy, obrazy, látky a jiné cennosti, které mniši shromažďovali jedenáct století. Drtivá většina těchto předmětů horu Athos opustila vůbec poprvé.

„Tyto kláštery jsou pokladnicí bohatého byzantského kulturního dědictví, které je veřejnosti skryto. Přístup je zcela zakázán ženám a i pro muže platí velmi přísná omezení,“ informovala kurátorka výstavy Raphaelle Ziadová.

Retrospektiva umění vytvářeného mnichy v rozmezí téměř tisíce let je zaměřena zejména na obrazy svatých, Ježíše Krista a Panny Marie, ale také na cenné rukopisy evangelií, náčrty nebo kříže a kalichy určené k liturgiím. Už od nejstarších předmětů je na nich patrný vliv Byzantské říše.

Víc než 180 exponátů s náboženskou tematikou zahrnuje třeba i list podepsaný byzantským císařem - převádí jím na mnichy půdu a privilegia. Členové císařských rodů a vysocí hodnostáři Byzantské říše si vzácnými dary kupovali modlitby mnichů a s nimi, jak doufali, posmrtnou spásu své duše. Podle kurátorky je pravděpodobné, že tyto poklady lidé mimo řecké kláštery nespatří dlouhé roky - a možná už nikdy.

Pouze část vystavovaných děl již jednou opustila zdi starobylých klášterů, a to v roce 1997, kdy byly na expozici v severořecké Soluni, která byla tehdy jednou z kulturních metropolí Evropské unie.

Výstava v pařížském Petit Palais potrvá do 5. července.

Klášter - Hora Athos
Klášter - Hora Athos