Pištěkova Prag-ha – zahalená a udivující

Praha - V komorní Galerii Via Art je možné ještě do 21. května zhlédnout nepříliš rozsáhlou, ale o to působivější výstavu Jana Pištěka s názvem Prag-ha. Jak už pojmenování napovídá, jedná se o obrazy s pražskými motivy, jako jsou Karlův most, Hradčany, malostranská kopule sv. Mikuláše či Národní divadlo. Kurátorem a autorem koncepce výstavy je Petr Svoboda. Ačkoli jsou jednotlivé scenérie notoricky známé, Pištěkovo autorské pojetí do nich vnáší osobitou atmosféru, jež emotivně podtrhuje staleté pražské kouzlo.

"Nad názvem jsem se trochu trápil, až ho nakonec vymyslel kurátor Petr Svoboda. Je to projekt, který vznikl vskutku nedávno, ale sérii obrazů s pražskými motivy jsem měl uschovánu v šuplíku a čekal na vhodnou příležitost, která nyní nastala. Obrazy vznikaly dobře, neboť pražské scenérie máme v sobě uloženy všichni, pokud jsme rodilí Pražáci," uvedl Jan Pištěk.

„Snažil jsem se, aby se motivy neopakovaly, aby na každém obrazu byl jeden příběh, který je nám důvěrně znám. Ale chtěl jsem tyto notorické výjevy podat osobitě, nahlédnout na ně jinýma očima. Každý obraz v sérii má své místo a své poslání, které jsem chtěl podtrhnout barevností, proto má každý svou osobitou barvu. Podkladem mi byly především fotografie, nejvíce mě zaujaly čtyři od Josefa Sudka, jehož motivy jsem zpracoval, ale postupně poměrně dost změnil. Pracoval jsem v obraze zcela volně jak s kompozicí, tak s architekturou i přírodou, která námět obklopovala, to znamená, že jsem ji měnil, vypouštěl nebo naopak přidával,“ prozradil něco ze svého pojetí výtvarník.

„Je sice spousta malířů, kteří se snaží využívat fenomén barevné textury coby psychologizujícího stimulu otevírajícího emoční stránku obrazu. Mnozí z nich však zůstanou pouze u vnějšího nátěru s afekčními povrchními vzruchy. Na rozdíl od nich patří Jan Pištěk mezi ty malíře, pro které se barva i s jejím vizuálním účinkem stává prostředkem, kterým se kromě své vizuální kvality dá vymezit nejen kontrapunkt v obraze, ale lze i uchopit jeho celou harmonickou strukturu zároveň i se skladbou a rytmickou linkou nesoucí děj i poselství metafor malíře,“ upozorňuje Petr Svoboda.

Jan Pištěk / z katalogu LINK4PICTURES (2008)
Zdroj: Jan Pištěk
Autor: Marie Třešňáková