Pohled na vědecké porodnictví v Evropě nabízí výstava v NM

Praha - Expozice s názvem Evropa, kolébka vědeckého porodnictví, která obsahuje bezmála 250 předmětů, byla otevřena v Národním muzeu v Praze. Od čtvrtka 7. května do 20. srpna poskytne návštěvníkům informace o těhotenství a porodnictví napříč několika stoletími. Je rozšířenou verzí expozice, která měla úspěšnou premiéru v sídle Evropského parlamentu v Bruselu. V souvislosti s bruselskou výstavou byla vydána i stejnojmenná publikace, jejímiž autory jsou prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc., RNDr. Vítězslav Kuželka, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Úvod expozice poskytuje návštěvníkům informace o zachovaných dokladech stavu porodnictví v pravěku, starověku a středověku. Velká část je věnována takzvanému babickému porodnictví, dlouhému období, které bylo v rukách většinou jen velmi obětavých, ale také negramotných a často i pověrčivých porodních bab. O úrovni jejich znalostí například z anatomie vypovídají unikátní modely rodiček z vosku a slonové kosti ze sbírek Zdravotnického muzea ze 17. století, které se používaly při výuce adeptek na porodní bábu.

„Jsou na pohled velice krásné a umělecky provedené, ale jejich didaktická hodnota je nevalná. Teprve v době osvícenectví dochází k odbornému vzdělávání porodních bab a kontrole jejich činnosti státem, se snahou zlepšit zdravotní úroveň populace,“ komentoval to profesor Antonín Doležal z 1. gynekologicko-porodnické kliniky, který byl hlavním autorem a  vedoucím realizačního týmu expozice.

Vývoj vědeckého porodnictví dokumentují vystavené porodnické nástroje. „Zrození je to, kvůli čemu má cenu žít, ale nutno říct, že porod to není procházka zámeckým parkem. Proto vždy existovala v souvislosti s ním magie i motliba. Celá tato expozice dokazuje důležitost vědy v tomto oboru. Já k tomu mohu dodat jen to, že - vědecká pravda zvítězí, ale dá to fušku,“ řekl při otevření výstavy prof. Doležal.

Zavedení bezpečného chirurgického výkonu v podobě císařského řezu je věnována další část výstavy. V ní návštěvníky zaujmou historické narkotizační masky či transfuzní souprava pro přenos krve z člověka na člověka. Poslední část výstavy je věnována péči o narozené dítě a vzniku lékařského oboru pediatrie. Mimo jiné je zde zdokumentován světově úspěšný boj za likvidaci první infekční choroby - černých neštovic.

Exponáty do Národního muzea zapůjčily 1. lékařská fakulta UK, Národní lékařská knihovna, Zdravotnické muzeum a 1. gynekologicko-porodnická klinika UK. Některé vystavené předměty byly zapůjčeny i ze soukromých sbírek.

Evropa, kolébka vědeckého porodnictví
Evropa, kolébka vědeckého porodnictví
Více fotek
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85337.jpg
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85303.jpg
  • prof. Antonín Doležal autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85309.jpg
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85346.jpg
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85335.jpg
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85302.jpg
  • Evropa, kolébka vědeckého porodnictví autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85336.jpg