Festival 180 stupňů se inspiruje Shakespearem

Praha - V Praze dnes začal mezinárodní vícežánrový festival projektu EuroGlobe s názvem 180 stupňů. Program zahrnuje divadelní představení, jazzovou soutěž, politické debaty i soutěž v slam poetry, neboli autorském přednesu vlastního textu. Projekt EuroGlobe se inspiroval tradicí Shakespearova divadla Globe, kde ponechání rozsvícených světel v polokruhovém hledišti umožnilo lepší kontakt umělců s publikem. Cílem festivalu je podle organizátorů naučit se komunikovat v demokratické Evropě prostřednictvím demokratického divadla.

„Architektura Globu představuje jiný způsob myšlení,“ řekl ředitel berlínského divadelního souboru SHAKESPEARE und PARTNER Norbert Kentrup, který v pražském Rokoku uvede nastudování Shakespearova dramatu Romeo a Julie a Timona Athénského. „Shakespeare psal hry, které se odehrávaly v demokratickém veřejném prostoru. Taková bude i Evropa, kde doba politických proslovů před setmělým sálem skončila,“ dodal.

Kromě Shakespearových her uvede Kentrup také hru současné německé dramatičky Dagmar Papulové s názvem Bratři Grimmové. Hry budou simultánně tlumočeny z němčiny. Po skončení bude následovat diskuze.

Mezinárodní projekt EuroGlobe kombinuje různé formy setkávání s cílem oslovit co nejširší publikum. Kromě divadla je součástí programu například debata s názvem Agora o prioritách nevládních organizací pracujících s dětmi a mládeží. Dnes večer se v Praze uskuteční soutěž v jazzové improvizaci s názvem Jazz Battle. Další soutěž, tentokrát v slam poetry, tedy ve volném recitování, se bude konat 13. května v klubu NoD-Roxy.

V divadle Disk při pražské DAMU bude mít Kentrup přednášku o Shakespearově divadlu. „Shakespearovy hry jsou politické. Shakespeare se zajímal o vše cizí a o menšiny, černochy, židy. Pracoval s podvědomým strachem lidí ze všeho cizího. Myslím, že dnes by bojoval se skrytými obavami, které mají lidé třeba z EU. Byl by skrytým eurooptimistou,“ řekl Kentrup.

Španělsko a Belgie jsou po Slovinsku, Francii a Česku další země, kde se projekt financovaný EU uskuteční. Mottem dalších ročníků bude „Tvořivá kultura v boji proti klimatickým změnám.“

EuroGlobe - 180 stupňů
EuroGlobe - 180 stupňů