Vyšebrodský klášter získal zpět předměty ukradené nacisty

Český Krumlov - Do kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku se vrátila vzácná sbírka, kterou odtud za války ukradli nacisté. Umělecké předměty a přístroje tehdy odvezli na Hitlerův příkaz. Mezi navrácenými předměty jsou například hvězdářský dalekohled, dva kovové glóby z 18. století nebo přístroje, které mniši používali při výuce na učilišti a gymnáziu. Část z věcí je ve velmi špatném stavu a čekají je opravy. I tak ale znalci celkovou hodnotu stanovili na dvanáct milionů korun.

„Jsou to věci spíše technické, ale samy o sobě velmi krásně umělecky zpracované,“ uvedl k nalezeným věcem převor vyšebrodského kláštera Jan Justin Berka. Poslední dva roky předměty jejich původní vlastníci hledali společně s rakouskými badateli. Část z nich byla uložena v muzeích v Linci a ve Vídni.

S jejich vydáním zpět souhlasila hornorakouská vláda. Sbírka se tak vrací do kláštera po téměř sedmdesáti letech. „Jsme rádi, nejen kvůli věcem samým, ale především kvůli tomu, že jde o morální akt,“ vyjádřil potěšení Berka.

Video Reportáž Aleše Hazuky
video

Reportáž Aleše Hazuky

Podobný osud potkal i Závišův kříž, jeden z deseti nejvýznamnějších relikviářů na světě. Dvouramenný byzantský kříž odvezli nacisté těsně před koncem druhé světové války do Rakouska, kde ho ukryli v solných dolech. objevili ho ale Američané a vrátili do Československa. V roce 1949, kdy byl veškerý majetek kláštera zestátněn, se kříž stal součástí chrámového pokladu katedrály sv. Víta, do Vyššího Brodu se vrátil před 18 lety. A před zvědavými zraky je zde ukrytý v trezoru a pod policejním dohledem.

Relikvie kryje devšt emailových medailonů světců
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24