Trajektorie pohybu buňky nebo štovíku jako obraz

Praha – Ornamenty, které zviditelňují neviditelnou trajektorii pohybu, daly vzniknout obrazům z cyklu Ornagramy. Jejich autor, výtvarník Jiří Němec, zachycuje prostřednictvím videokamery pohyb nejen lidí, ale i zvířat nebo rostlin – běláska, sršňů, listu ve větru či bublin na vodě – a přenáší je pak na plátno. Vznikají tak ojedinělá díla, která jsou do 21. června vystaveny v Galerii Vyšehrad.

Jiří Němec nejprve pohyby - v přírodě nebo drobných entit pod mikroskopem - zachytí videokamerou. Z natočeného záznamu vybere sekvenci, která ho zaujme, a zvýrazní ji kresbou pomocí animace. Vznikají grafické vzorce, které zdvojováním rozvíjí v ornamenty. Ty nakonec jako kontrastní barevnou linii přenese na plátno a vznikne ornagram.

„Začíná to jako život například někde na louce, který se přes počítač destiluje do jakýchsi kódů. Tím, že je namaluji, je vracím zase zpátky do života,“ uvedl výtvarník.

Video Reportáž Petry Schubertové
video

Reportáž Petry Schubertové

Filmové záběry dokresluje Němec ručně. Vytvoření minutové sekvence, včetně následné animace až ke konečnému výsledku – obrazu na plátně, trvá i několik týdnů.

„Měla by se vlastně popsat jako Jirka Němec a sršni nebo mravenci,“ říká o Němcových dílech kurátor jeho výstavy v Galerii Vyšehrad Jiří Zemánek. „Zajímavá jsou tím, že nejde o nějaký jeho sebeprojev, ale že vznikají v interakci s živým světem,“ dodává.

Vznik ornagramu od pohybu k obrazu - například šťovíku ve větru nebo buňky kostní dřeně - je možné sledovat také na stránkách Jiřího Němce.

/z textu Jiřího Zemánka pro katalog k výstavě/


0Ornagramy Jiřího Němce vnímám jako oslavu univerzální tvořivosti smyslového světa, jeho živosti, oduševnělosti. Tyto spontánní rytmy a vzory spřádají pohyby projeveného kosmu jako bohatou tapiserii. Chápeme-li ornament jako estetické vyjádření kosmologického řádu v lidské kultuře, pak způsob, jímž ho uchopil Jiří Němec je nový právě v tom, že do něj vtahuje dynamické pohyby nesčetných subjektů více než lidského světa. Autor tím poukazuje na skrytou strukturovanost, jež prostupuje každé, byť zdánlivě chaotické dění; respektive na to, že naše kultura i kreativita jsou živeny a utvářeny touto divokou spontánností, tímto tajemným tancem mimolidského světa, který nikdy nemůžeme mít cele pod kontrolou, ale do něhož se můžeme kreativně zapojit.

Ornagramy
Ornagramy
Více fotek
  • Ornagramy zdroj: Galerie Vyšehrad http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/903/90285.jpg
  • Vznik ornagramu autor: Jiří Němec, zdroj: www.jirinemec.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/903/90281.jpg
  • Výstava v Galerii Vyšehrad zdroj: www.jirinemec.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/903/90282.jpg