V Terezíně opět zazní díla perzekuovaných skladatelů

Terezín - I letos si milovníci vážné hudby budou moci v Terezíně vyslechnout díla, která složili umělci internovaní během druhé světové války v tamním nacistickém táboře. Další díla, která jsou součástí již třetího ročníku Festivalu zakázané hudby, jsou zdejším ghettem inspirovaná. Festival zakázané hudby vznikl v Marseille a má za cíl rehabilitovat velká hudební díla, která byla zakázána nacistickou či Stalinovou diktaturou.

Přehlídka začne 21. června v terezínském kostele Vzkříšení Páně českou premiérou opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista. Pod taktovkou Leoše Svárovského v ní diváci uslyší Severočeskou filharmonii Teplice, Pražský komorní sbor a další umělce. Ullmann, který působil i jako šéf ústecké opery, byl v roce 1942 deportován do terezínského ghetta, o dva roky později zemřel v Osvětimi. Za svou dvouhodinovou operu Pád Antikrista na text Alberta Steffena byl v roce 1936 vyznamenán prestižní cenou Nadace Emil Hertzka. Premiéra opery byla uvedena až v roce 1995 v Bielefeldu.

O dva dny později proběhne v Praze v budově Francouzského institutu kolokvium na téma Česká židovská hudební tvorba v meziválečném a poválečném období a její dopad na soudobou tvorbu, na večer je připravena projekce filmu Terezín vypadá jako lázeňské město.

Na 28. června je pak v terezínském kulturním domě naplánován komorní koncert složený z děl skladatelů perzekuovaných v terezínském ghettu Pavla Haase, Gideona Kleina, Hanse Krásy a Erwina Schullhofa. Zazní zde i skladba současné skladatelky Sylvie Bodorové inspirovaná ghettem Terezín.

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 000 Židů z celé Evropy. Na 117 tisíc z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti pak prošlo na 32 tisíc mužů a žen. V Terezíně zahynulo 2600 z nich, další tisíce pak v jiných nacistických táborech.

Památník Terezín
Památník Terezín