Pád Antikrista zahájil Festival zakázané hudby

Terezín/Praha – Třetí ročník Festivalu zakázané hudby zahájil dnes svůj program v Kostele nanebevzetí Páně v Terezíně. Festival se zasazuje o rehabilitaci významných děl a autorů zakázaných ve třetí říši, v letošním roce se organizátoři soustředili na skladatele, kteří prožili část svého života v Terezíně a spojili s tímto místem i vznik řady svých děl. Zahajovací koncert je českou premiérou opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista.

Ullmannovo dílo se považuje za vrchol pražské židovsko-německé tvorby první poloviny 20. století. Hudebník, pianista a dirigent působil v Novém německém divadle v Praze, ve švýcarském Curychu a byl i šéfem ústecké opery. Kvůli svému židovskému původu byl deportován do Terezína a následně do koncentračního tábora v Birkenau, kde v roce 1944 zemřel.

Jeho opera Pád Antikrista zazněla dnes v koncertní úpravě v podání Severočeské filharmonie Teplice a Pražského komorního sboru. Ullmann za ni byl v roce 1936 oceněn významnou Cenou Vydavatelství Universal.

Video Vstup Ladislava Jakuba
video

Vstup Ladislava Jakuba

Festival pokračuje o dva dny později – 23. června – v budově Francouzského institutu v Praze. Ze všech koutů Evropy se sjedou účastníci kolokvia, jehož tématem bude Česká židovská hudební tvorba v meziválečném a poválečném období a její dopad na soudobou tvorbu. Kolokvium bude spojeno s promítáním filmu Terezín vypadá jako lázeňské město.

Svůj příspěvek do diskuse přednese mimo jiné Sylvia Bodorová, jedna z nejvýznamnějších českých komponistek současnosti, která čerpá inspiraci z děl skladatelů perzekuovaných v koncentračních táborech. Její skladba bude uvedena na závěrečném koncertě festivalu (28. června). Ten se bude konat opět v Terezíně, v Kulturním centru. Na programu budou skladby dalších komponistů spojených svým životem i tvorbou s Terezínem -  P. Haase, G. Kleina, H. Krásy a E. Schullhofa.

Na všechny koncerty a akce je vstup zdarma. Vedle umělecké produkce se festival zabývá také občanskou osvětou. Festival zakázané hudby vznikl v Marseille. Od roku 2007 je pořádán také v České republice ve spolupráci s Českou kulturou. Má za cíl rehabilitovat velká hudební díla, která byla zakázána nacistickou či Stalinovou diktaturou.

Festival zakázané hudby (2007)
Zdroj: www.fzht.cz