Kristus bolestný opět dohlíží na radní

Praha – Po čtyřech letech se do Staroměstské radnice vrátila unikátní gotická socha Krista bolestného. Dílo sochaře, jehož skutečné jméno není známo a je nazýván Mistr Týnské kalvárie, prezentovalo gotické umění řezbářů na několika světových výstavách. Poslední půlrok pak bylo v rukou restaurátorů, kteří sochu zbavili barokní i novější vrstvy a vrátili jí původní podobu.

Kristus bolestný visel ve Staroměstské radnici nepřetržitě pět set let. Vyřezán byl původně na zakázku radních. „Byl umístěn ve sněmovní místnosti, kde zasedaly veškeré soudy. Připomínal radním, že mají sloužit spravedlivě,“ vysvětlil restaurátor Tomáš Berger.

Nedílnou součástí sochy je anděl a také nápis s poselstvím. „Objevujeme pozdně gotickou vrstvu, s čímž jsme nepočítali. Domnívali jsme se, že tato nápisová páska bude zřejmě z 19. století,“ uvedl Berger jedno z překvapení, které během restaurátorských prací on a jeho kolegové objevili.

Video Reportáž Luďka Jíry
video

Reportáž Luďka Jíry

Překvapilo je i zjištění, že všechny tři části jsou vyřezány z jednoho kusu dřeva. „Rentgeny ukázaly, že nikde nejsou žádné spoje. To svědčí o tom, že to byl mistr, který dokázal pracovat se dřevem brilantně,“ uvedla restaurátorka Markéta Pavlíková.

Krista bolestného s andělem mohou lidé na Staroměstské radnici opět obdivovat, na nápisu s latinským textem Bůh je spravedlivý soudce restaurátoři ještě pracují, do sálu radních jej umístí až za měsíc.

Jméno autora sochy zůstává zahaleno tajemstvím. Působil v neklidné době husitských válek v 15. století a je významným představitelem českého pozdně gotického sochařství. Je tvůrcem především pašijových scén, vedle sochy Krista bolestného ve Staroměstské radnici také krucifixu v chrámu sv. Víta nebo sousoší Kalvárie v chrámu Panny Marie před Týnem, jež mu dalo „náhradní“ jméno.

Restaurování soch ze Staroměstké radnice
Restaurování soch ze Staroměstké radnice