Národním divadlem kráčel Golem

Praha - Národní divadlo dnes uvedlo kabalistické drama Golem 13, jehož děj spojuje starodávnou minulost se vzdálenou budoucností. Dílo autora maďarsko-českého původu George Whyta doprovází hudba izraelského skladatele Noama Sheriffa. Drama je uváděno v české premiéře v čase, kdy si Praha připomíná 400. výročí úmrtí mudrce a rabína Maharala - Rabiho Löwa, jenž Golema údajně stvořil. Golema 13 začal Whyte psát podle svých slov v šesti letech, kdy byla jeho rodina vyhnána kvůli svému židovskému původu z Maďarska.

Golem 13 je dramatem o dvou dějstvích. První začíná koncem 16. století v perzekuované židovské osadě v Čechách, ve druhém se děj přenese o pět set let později do města Jeruzaléma. Whytovo dílo předvídá možné splynutí kabalistické mystiky s vyspělou technologií, které by vedlo k vytvoření Golema s číslem, jež tvoří podstatu judaismu. Dokládá ale také, že člověkem vyrobené konflikty pramenící z odlišných ideologií mohou ohrozit, dokonce osudově, celou společnost i v čase těch nejmodernějších technologií.

„Snažím se spojit dva prvky - kabalistickou mystiku, která nás zavádí do světa, jejž nechápeme a s nímž se nemůžeme vypořádat pomocí vědy, a technologii dneška. V ní existují také mystické rozměry, kterým my prostě nerozumíme,“ domnívá se Whyte. Uvedení Golema 13 podle něho do Prahy patří, protože v tomto městě je „židovství obsaženo v kamenech a dlážděných ulicích“ a „mysticismus se vznáší ve vzduchu a obklopuje noční chodce“.

Video Rozhovor s George Whytem
video

Rozhovor s George Whytem

Rozhovor s George Whytem

DR 29.6.2009 (whyte o golemovi 13)

Reportáž Martiny Čurdové

Whyte, britský občan maďarsko-českého původu, svou tvorbu zasvětil především boji proti rasismu. K boji proti rasovým předsudkům a antisemitismu ho podnítila zkušenost s holocaustem, během něhož přišel o mnoho svých blízkých. „Jediné poslání, které jsem měl, bylo poslání židovstva. Skladatel Arnold Schönberg řekl: ´Nejsem Evropan, nejsem Rakušan, jsem Žid.´ To je něco, co mělo hluboký vliv na mou práci, stejně jako nesmyslné bezpráví, které zažil můj lid,“ prohlásil Whyte.

Představení nastudovala režisérka Julia Pevznerová v poloscénickém provedení - kostýmovaní herci se na jevišti pohybovali v kulisách Jana Duška, přičemž zadní videoprojekci doplňovaly dýmové a světelné efekty. Na scéně bylo i na šest desítek členů Pražského filharmonického sboru a Kühnova dětského sboru. Podle ředitele české první scény Ondřeje Černého mělo původně jít o koncertní verzi tohoto projektu. Poté, co byly finance získány na ministerstvu kultury i předsednictvu vlády, se zrodilo uvedení v kostýmech a kulisách.

Whyte si jako dramatik vytvořil styl, v němž je dramatičnost vystupňovaná protichůdnými, opakovaně deklamovanými a zpívanými texty, které staví posluchače před vystupňování morálního konfliktu. V pražském uvedení jeho dramatu se představí sólisté Národního divadla Michael R. Bundy (rabín, mudrc a kabalista), Josef Moravec (Yaacov, rabínův syn), Kateřina Jalovcová (Judita, rabínova dcera), Jaroslav Březina (Yankel, rabínův učedník) a další.

0Představení Golema 13 se uskutečnilo v rámci Mezinárodní konference k osudu majetku obětí holocaustu (do 30. 6.). Jejím cílem je hlavně nastartování procesu nápravy majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. Mezi témata konference patří i význam osvěty a vzdělávání a boj s antisemitskými náladami v Evropě. Součástí programu jsou doprovodné kulturní akce - kromě Golema 13 v Národním divadle také například výstava Návraty paměti v UMPRUM muzeu nebo filmový festival Odkaz šoa ve Světozoru.

Golem 13
Golem 13
Více fotek
  • Golem 13 autor: Tomáš Kotrba, zdroj: www.golem13.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/958/95718.jpg
  • Golem 13 autor: Tomáš Kotrba, zdroj: www.golem13.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/958/95720.jpg
  • Kabalistické drama George Whyta s hudbou Noama Sheriffa v Národním divadle autor: Tomáš Kotrba, zdroj: www.golem13.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/958/95722.jpg
  • Židovský hřbitov v Terezíně zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/176/17557.jpg