Recenze: Krásné nové domy ve staré zástavbě

Od roku 2002 uděluje Klub Za starou Prahu cenu pro současnou architekturu, která invenčně a citlivě vstoupila do historického prostředí. Je to iniciativa  velmi záslužná, i když mediálně nijak zvlášť nezpracovávaná a pro laické obecenstvo často i neviditelná. Zajímavým momentem je i to, že se klub zaměřuje v tomto případě nejen přímo na Prahu, ale na celou naši republiku.

Letošní rok přinesl jak velmi zajímavé výsledky, tak i postoje samotného klubu. Vítězná stavba, realizovaná podle projektu ateliéru Projektil (Roman Brychta - Adam Halíř - Ondřej Hofmeister - Petr Lešek spolu s Václavem Králíčkem) - Národní technická knihovna v Praze-Dejvicích, totiž zaujala nejen svým mistrným a citlivým zpracováním, ale zejména uvedeným oceněním posunula studentskou čtvrť v Dejvicích, pocházející zhruba z roku 1923 (arch. Engel), mezi kvalitní historické části města. Je to pozoruhodné, připomeňme si však, že mezi kulturní či technické památky patří i řada budov pocházejících například z let sedmdesátých (Tesco-Máj apod.). Tady vidím jeden z významných přínosů celé soutěže.

I další vybraná díla byla hodnocena nejen za své architektonické kvality, ale zejména za městotvornou roli, která byla významně hodnocena ať již u subtilního, ale přesto místo velmi dobře ctícího a prostředí dotvářejícího hotelového komplexu Karlov v rozkvétajícím Benešově (architekti Ladislav Lábus - Jiří Poláček - Václav Škarda), nebo u obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně (Svatopluk Sládeček, spoluautoři Ivan Bergmann - Pavel Mudřík), zcela zásadně vyplňujícího řadu mezer ve zlínském centru.

I další dva projekty, ve svém rozsahu křehké a decentní, si zasloužily potlesk - ať již polyfunkční soubor domů v Pražské ulici v Kolíně (Jiří Košťál - Jiří Slaba - Jana Chmelová - Jaroslav Procházka), nebo rodinný dům v Nýřanech (Kryštof Štulc - Jan Klempíř).

A já bych přidal cenu i Klubu Za starou Prahu, který svojí mravenčí, a ne vždy aplaudovanou prací, posouvá naše vidění důležitým směrem. Posouvá  vidění a zvyšuje laťky hodnocení, což následně modernizuje náš pohled na současnou urbanistickou politiku v řadě míst a měst a dodává odvahu řadě investorů. Chvála jim !

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna
Více fotek
  • Národní technická knihovna zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97047.jpg
  • Národní technická knihovna zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97046.jpg
  • Hotelový komplex Karlov v Benešově zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97089.jpg
  • Obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97044.jpg
  • Pražská ulice v Kolíně zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97087.jpg
  • Pražská ulice v Kolíně zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/971/97088.jpg