Recenze: Zapomenuté klenoty v krajině – Stezky pokory a naděje

Dalo by se říci krásná letní výstava. Svým způsobem asi ano - nabízí desítky velkoprostorových, krásně koncipovaných barevných fotografií české a moravské fotogenické krajiny, na kterých jsou nasnímány stopy nedávné minulosti - opravdové klenoty, zdobící a zvýrazňující dnes již obecně ztěžka vnímatelné role církevního kultu i světského provozu. Vidíme zde na fotografiích i v reálu stařičké křížky, zvoničky, kapličky, pomníky svatých i další kamenné stopy, udržující poničenou kontinuitu jejich krajinného působení a významů.

Občanské sdružení Pro Bohemia soustředilo výsledky práce desítek spolků, sdružení i jiných samostatně působících občanských iniciativ, starajících se bez dirigování, odkázáni na vlastní finanční zdroje i energii, o desítky krajinných drobných klenotů. S úctou se skláníme před touto jejich mravenčí prací. Skláníme se před lidmi, kteří pochopili a uzřeli nesmírné škody, které v posledních sedmdesáti letech napáchala v českých zemích přijatá socialistická zemědělská velkovýroba i doslova masově akceptované heslo „ kdo nekrade, okrádá rodinu". K tomu připočtěme ztrátu víry a jsme doma.

Výstava Zapomenuté klenoty v krajině je vlastně manifestací a výzvou. Ukazuje malověrným cesty, které stále ještě vedou našimi životy, cesty lásky, a jak uvádí druhý titul výstavy, „stezky pokory a naděje“. Skláníme se před těmi, kteří zachraňují již takřka zničené detaily a stavební církevní i světské památky. Ještě před několika léty nečekaná síla a iniciativa pomáhá na řadě míst zachovávat kouzlo barokní kultivované krajiny Čech, jak je doložitelné na dokumentech starých řádově stovky let.

Dobře zvolené prostředí sklepů Nostického paláce prezentaci značně pomohlo, její rozsah je harmonický a úměrný decentnímu architektonickému řešení. Doplnění o záběry ze starých týdeníků dává sdělení další, pro mnohé možná již trochu obtížný, přesto však obohacující rozměr. Sekvence jsou totiž z konce první republiky a z prvního roku protektorátu a odhalují tak další, v určitou dobu národu potřebné významy a role zmiňovaných míst a artefaktů.

Výstava vznikla díky nezměrné energii hlavní iniciátorky Nadi Kalousové.Vysokou odbornost zaštítila celá řada osobností,  od Jiřího T. Kotalíka či Davida Vávry po spoluscenáristy a spoluautory, jimiž byli Irena Bukačová či Jan Havel. Skloníme se před autorem  fotografií Tomášem Raslem a architektem Pavlem Škořepou, hlavně pak přede všemi těmi, díky nimž bylo co vystavovat.


Galerie ministerstvo kultury České republiky, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1, otevřeno denně mimo pondělí od 10 - 17 hodin. Výstava potrvá do 30.9.2009