Karlův most podle znalců ztrácí kvůli opravám hodnotu

Praha - Podle rozhodnutí odboru kultury a památkové péče pražského magistrátu Praha dostatečně nechrání Karlův most při jeho nynější rekonstrukci před poškozením a znehodnocením. Kritika trvá již od loňského roku, nedostatečně připravené a nevhodně prováděné práce by údajně mohly poškodit kulturně-historickou hodnotu mostu. Hlavní město jako vlastník národní kulturní památky dosud vážná pochybení při opravách Karlova mostu popíralo, nyní musí podle stanoviska svých památkářů okamžitě zjednat nápravu.

Dlouhodobá kritika

Šéf magistrátního odboru památkové péče Jan Kněžínek počátkem srpna řekl, že chyby při rekonstrukci mostu byly spíš formálního charakteru a památce neublížily; hlavní město si za to udělilo pokutu 54 tisíc korun. Rekonstrukce mostu začala v srpnu 2007, už loni v listopadu ministerstvo kultury uvedlo, že při opravě zásadně utrpěla estetická a výtvarná hodnota mostu.

Památková inspekce ministerstva koncem loňského roku ostře kritizovala postup stavebních prací. Jak bylo uvedeno v protokolu z kontroly, opravu Karlova mostu charakterizovala nedostatečná příprava. Chyběla prováděcí dokumentace, která měla detailně řešit opravu kamenného zábradlí, i stavebně-historický průzkum v nezbytném rozsahu, ačkoli to město mělo uloženo od května 2004.

Nařízená ochrana kvádrů

Odbor ukládá hlavnímu městu průběžně zpracovat operativní průzkum dosud nedotčených částí parapetu. Při rozebírání parapetu a při další manipulaci nesmějí být podle magistrátních památkářů kvádry nadále poškozovány. Nové kusy se musí řádně osazovat a malta nesmí vytékat na zdivo. Odbor rozhodne o historicky cenných kamenech. Kameny z původní konstrukce parapetu mostu, které dnes leží na skládce, prověří restaurátor. Požadavek Národního památkového ústavu (NPÚ) zastavit opravu a dokončit nejdřív přípravné práce odbor magistrátu ve svém rozhodnutí neakceptoval.

„Jen doufám, že hlavní město Praha i státní památková péče se poučí z chyb a další etapa, spočívající v opravě kamenného pláště pilířů a kleneb, bude precizně připravena a provedena tak, jak si tento národní klenot zaslouží,“ řekla vedoucí kontrolní skupiny památkové inspekce ministerstva kultury Lenka Svobodová.

Při kontrole inspekce shledala dva okruhy pochybení. První spočíval v přípravě a v nedodaných povoleních, druhý okruh pochybení se týkal samotné opravy. Údajně bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil diagnostický průzkum Přírodovědecké fakulty UK v Praze, a kritika také padala na způsob, jakým se při opravě opracovávaly kamenné součásti mostu. Tovární způsob výroby kamenných bloků je této stavbě cizí i podle nezávislých odborníků, kritizoval ho například Martin Pavala z Akademie výtvarných umění.

Na mostě se v současné době opravuje vozovka a zábradlí. V památce budou kromě nové izolace rozvedeny také nové inženýrské sítě tak, aby mohlo být obnoveno plynové osvětlení. Tato etapa by měla skončit v červnu 2010, poté se bude z venkovní strany rekonstruovat kamenný plášť mostu.

Rekonstrukce Karlova mostu
Rekonstrukce Karlova mostu