Nejlepší diplomovou prací z architektury je návrh silniční kaple

Praha – Česká komora architektů vyhlašuje každoročně Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury. Do letošního, desátého ročníku se přihlásilo téměř šedesát čerstvých architektů. Vítězem se stal absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové Pavel Filgas. Jeho návrh Duch kontra doba – Zastavení prezentuje novostavbu silniční kaple na rychlostní komunikaci.

Celkem byly uděleny tři ceny spojené s finanční odměnou od 10 tisíc do 25 tisíc korun a dvě zvláštní ocenění, jejichž držitelé získají licence k užívání softwaru pro vytváření architektonických projektů. Všechny vítězné práce jsou od 15. září do 9. října vystaveny na půdě ČKA, v rámci putovních výstav na školách oceněných absolventů a také k prohlédnutí ve virtuální galerii.

1. cena – Pavel Filgas: Duch kontra doba – Zastavení (VŠUP Praha)Novostavba silniční kaple na rychlostní komunikaci R49 uprostřed Vizovických vrchů

Z hodnocení: Přispívá ke zkvalitnění vybavenosti podél cesty připojením dalšího „duchovního“ rozměru. Snaží se oživit opomíjený fenomén u cesty jako obytného prostoru, jak to známe z minulosti či z méně rozvinutých společností. Dobře zvolený dynamický tvar je výzvou k zastavení. Fakt, že zasvěcení kaple není určeno, svědčí o snaze o univerzální pojetí duchovního světa. Koncept je ideově i technicky vyvážený zevnitř i vně.

2. cena – Tomáš Král: Bydlení ve věžovém domě v Praze-Holešovicích (ČVUT Praha)

Z hodnocení: Autor se snaží uchopit koncepci výškového objektu usazeného do komerčního místa a nebojí se umístit dům o výšce 21 podlaží do centra Prahy. Porota konstatovala, že úkol je přesvědčivě prezentován s precizním zpracováním architektonické a technické stránky. Působivě je zpracovaná i grafická část úkolu, která je na vysoké profesionální úrovni.

3. cena – Václav Kruliš: Věznice Kladno-Koněv (ČVUT Praha)
Konverze bývalých koksoven na Kladně

Z hodnocení: Porotu v první fázi zaujala neobvyklá, avšak funkčně plně odpovídající náplň konverze průmyslového areálu. Využití stávajících, pro město typických a neobyčejně cenných objektů koksovny s navrženou dostavbou nových, do míst po vytěžení znovu použité, kontaminované zeminy. Při podrobnějších zkoumáních v dalších fázích porotu přesvědčila invenční transformace pěti významných objektů kladenské industriální architektury.

Cílem Přehlídky diplomových prací je porovnat úroveň kvality výuky škol a prací architektury.

1. cena ČKA Přehlídky diplomových prací 2009
1. cena ČKA Přehlídky diplomových prací 2009
Více fotek
  • 1. cena ČKA Přehlídky diplomových prací 2009 zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1115/111495.jpg
  • 2. cena ČKA Přehlídky diplomových prací 2009 zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1115/111496.jpg
  • Václav Kruliš: Věznice Kladno-Koněv zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1115/111498.jpg