Umění, věda a filosofie: Petr Pokorný nabízí trochu jinou archeologii

Praha – Portál ČT24 pokračuje v přenosech večerních přednášek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Jarní cyklus Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků) připravil Cyril Říha a uvede jej společně s Karlem Císařem z Katedry dějin umění a estetiky VŠUP. Hlavní část programu naplňují čtyři přednášky mladých českých vědců a filosofů, kteří mají blízko k uměleckým oborům. Jako bonus je připravena přednáška slavného historika umění Davida Crowleyho. Cyklus otevřel Petr Pokorný, který svoji přednášku pojmenoval Na hradiště s mikroskopem. Přednáška je ke zhlédnutí v archivu videí iVysílání nebo v tomto článku.

Hradiště Vladař leží na tajemném Žluticku, na jižním okraji Doupovských hor. Donedávna se o něm téměř nic nevědělo. Dnes, zhruba po deseti letech výzkumů, je považováno za jedno z nejvýznamnějších pravěkých hradišť v Čechách. Výzkum probíhá z velké části netradičním způsobem, za použití různých biologických metod.

Cílem přednášky je předvést prehistorické bádání jako vzájemnou souhru různých nezávislých pohledů. A také jako zvláštní druh „konceptuálního umění“, s rizikem, že takto mluvit o vědě se v čistě vědeckých kruzích příliš nehodí.

Video Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)
video

Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)

Petr Pokorný se věnuje praktickému dialogu mezi přírodními a humanitními vědami. V Archeologickém ústavu AV ČR a v Centru pro teoretická studia UK se zabývá paleoekologií čtvrtohor, zkoumá zejména historii přírody, krajiny a člověka v posledních 15 tisících letech. Tuto problematiku přednáší na Přírodovědecké fakultě UK a externě také na jiných vysokých školách. Je autorem řady knih a odborných i popularizačních článků (posledně jmenované zejména v časopise Vesmír).

Petr Pokorný / Vladař
Petr Pokorný / Vladař
Více fotek
  • Petr Pokorný / Vladař autor: Petr Pokorný, zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1502/150127.jpg
  • Petr Pokorný zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1502/150124.jpg