Umění, věda a filosofie: Vztah technických obrazů a vědění

Praha - Jarní cyklus přednášek z VŠUP Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků) připravil Cyril Říha a uvede jej společně s Karlem Císařem z Katedry dějin umění a estetiky VŠUP. Hlavní část programu naplňují čtyři přednášky mladých českých vědců a filosofů, kteří mají blízko k uměleckým oborům. Jako bonus je připravena přednáška slavného historika umění Davida Crowleyho. Další přednášku, kterou opět živě přenášel portál ČT24, připravil Tomáš Dvořák a pod názvem Technické obrazy a encyklopedismus ji uvedl v úterý 23. března. Záznam si můžete přehrát v archivu iVysílání nebo v tomto článku.

Přednáška se věnuje vztahu technických obrazů a vědění: sleduje vazby mezi astronomií a kartografií 16.–17. století a osvícenským encyklopedismem a rozebírá několik úvah o vlivu a využití technických obrazů při uspořádávání vědění z konce 19. a počátku 20. století.

Tomáš Dvořák

je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR, kde se věnuje filosofii, dějinám vědy, dějinám médií a jejich vzájemným vztahům. Jako vědecký pracovník působí též na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU a v Institutu sociologických studií FSV UK. Je autorem monografie Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti (Praha: Filosofia 2009) a antologie Špinavé praktiky v umění a kultuře (Praha: VVP AVU 2010), dále je šéfredaktorem časopisu Teorie vědy / Theory of Science.

0

Video Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)
video

Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)

Technické obrazy a encyklopedismus / ilustrační foto
Technické obrazy a encyklopedismus / ilustrační foto