Egypťané Roubíkovi rozumí

Praha - Retrospektivní výstava architekta Martina Roubíka (1949 až 2008) začne ve středu v Muzeu Núbie v egyptském Asuánu. Roubíka s Egyptem pojilo několik projektů. Nejprve to byla nová Alexandrijská knihovna, jíž se proslavil norský ateliér Snohetta. Na počátku tisíciletí pak práce na úspěšném soutěžním projektu Velkého egyptského muzea a návrhu budovy Egyptské obchodní komory. Posledním projektem Martina Roubíka v severoafrické zemi bylo architektonické řešení výstavy Záchrana núbijských památek, instalované v Muzeu Núbie od listopadu 2007, na níž architekt spolupracoval s Českým egyptologickým ústavem FF UK.

Roubíkova výstava měla premiéru loni v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, na její repríze se podílí právě egyptologický ústav a české velvyslanectví v Egyptě. Výstava nepředstavuje pouze Roubíkovu architektonickou práci, ale také jeho osobnost a celý jeho životní příběh, který se z poloviny odehrál v cizině. Architektonické projekty se prolínají s osobní rovinou, se vzpomínkami samotného architekta, a také jeho kolegů a blízkých.

Roubík byl znám svým výrazným a nekompromisním veřejným vystupováním; expozice zaznamenává i výběr z jeho myšlenek a názorů. Krátce před svou smrtí například výrazně kritizoval soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny.

Martin Roubík

se narodil v Praze, kde od roku 1968 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po několika letech byl z politických důvodů zatčen, ze školy vyloučen a souzen. Poté emigroval do Norska, studoval na škole architektury v Oslu a také na Yokohama Design Research Institute. Po absolutoriu nastoupil v Oslu do ateliéru Lund + Slaatto Arkitekter, v roce 1987 spoluzakládal nadaci pro architekturu ROM, zabývající se propagací architektury, kterou také několik let řídil. Stejná skupina stojí za vznikem ateliéru Snohetta, kde český architekt deset let figuroval jako partner.

0

Se Snohettou Roubík překvapivě ve veliké konkurenci zvítězil v soutěži na Alexandrijskou knihovnu. „Do soutěže přišlo přes 600 návrhů, náš tým byl tehdy velmi mladý, vedoucímu bylo 28 let, mě o sedm let více. Práce na knihovně byla průlomem naší kanceláře do světa,“ řekl Roubík při otevření knihovny v roce 2002.

1

V roce 1999 se natrvalo vrátil do Prahy, kde provozoval architektonickou praxi s Reginou Loukotovou. Tým pod jejich vedením získal v roce 2003 čestné uznání ve finále mezinárodní soutěže na stavbu Velkého egyptského muzea. Působil i jako pedagog - vedl ateliér na pražské Fakultě architektury ČVUT. V uskutečnění Roubíkova záměru založit v Praze soukromou vysokou školu architektury se v současnosti stále pokračuje.

Alexandrijská knihovna v Egyptě byla otevřena v roce 2002 (atelier Snøhetta)
Alexandrijská knihovna v Egyptě byla otevřena v roce 2002 (atelier Snøhetta)
Více fotek
  • Alexandrijská knihovna v Egyptě byla otevřena v roce 2002 (atelier Snøhetta) zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1150/114954.jpg
  • Norská národní opera a balet v Oslu zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1169/116827.jpg
  • Egyptská obchodní komora podle projektu ateliéru Snøhetta zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1169/116822.jpg