Svět Jana Kaplického vyrostl v centru DOX

Praha - Česká veřejnost má konečně možnost se alespoň dodatečně seznámit s dílem Jana Kaplického v celé jeho šíři. Jan Kaplický byl svou filosofií a založením především architekt, jeho nezaměnitelný tvůrčí rukopis je však patrný i v mnoha dalších uměleckých disciplínách. Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích připravilo ve spolupráci s Evou Jiřičnou expozici s názvem Jan Kaplický – vlastní cestou. Výstava se otevře 16. dubna, ve dnech, kdy film o architektově životě od režisérky Olgy Špátové Oko nad Prahou vstoupí do české filmové distribuce, a potrvá do 2. srpna.

Záměrem výstavy je představit osobnost a dílo Kaplického v co nejširším uměleckém kontextu, od architektonických modelů přes šperky až po módu. Leoš Válka, ředitel Centra současného umění DOX k výstavě říká: „Konceptem výstavy je vytvořit jakýsi svět Jana Kaplického. Svět nesmírně bohatý tvarově, barevně, roztodivných, fantaskních tvarů. V Čechách málo lidí tuší, jak rozsáhlé jeho dílo bylo a jak respektovaným architektem byl. Jeho záběr byl velmi široký. V naší expozici je přes 60 modelů a stovky fotografií.“

Když Jan Kaplický před několika lety přednášel v Praze, jmenoval deset hlavních témat své tvorby. Jsou jimi svoboda, kreativita, lidé, krása, elegance, plasticita, senzualita, barva, inovace a inspirace.

Video Reportáž Lucie Klímové
video

Reportáž Lucie Klímové

Reportáž Lucie Klímové

U 15.4.2010

Rozhovor s Evou Jiřičnou a Andreou Morgantem

Z DOX informuje Lenka Drmotová

Kaplického stavby rozhodně nejsou fádní. Jsou nepřehlédnutelné a kontroverzní. Proslavil se dvěma ikonickými stavbami: mediálním centrem na londýnském kriketovém stadionu a nákupním střediskem sítě Selfridges v Birminghamu. U nás je ovšem známý především svým vítězným návrhem ze soutěže na novou stavbu Národní knihovny.

Vizionář moderní architektury vytvořil se svým týmem ve studiu Future systems desítky návrhů, z finančně nákladných staveb se ale realizovalo jen několik. „Dělal projekty, které předtím nikdo neviděl. Někteří lidé si na novosti zvykali velmi těžce a některým se tento způsob pojetí architektonické tvorby vůbec nelíbil. Víceméně vyprovokoval všechny, kteří se na jeho projekty dívali, aby o nich přemýšleli. A to je myslím nejdůležitější úloha architekta,“ domnívá se Jiřičná.

Vedle architektury představuje expozice i design interiéru, šperky a módu, která je stejně odvážná jako Kaplického stavby. „Výstava má tři pilíře. Prvním je grafická stěna, na níž jsou v mozaice uspořádány všechny Kaplického projekt. Druhým všechny jeho modely, které představují nejdůležitější část jeho tvorby. Kaplický si vždy nechal udělat model, ať to stálo jakékoli úsilí. Třetím pilířem jsou pak projekce,“ upozornil spoluautor výstavy Jura Bečička, co mohou návštěvníci DOX očekávat.  

Jan Kaplický obdržel mnoho ocenění, mezi významná patří nejprestižnější britská cena za architekturu Stirling Prize, udělená za stavbu mediálního centra na kriketovém stadionu Lord’s Cricket Ground v Londýně. Mezi jeho poslední návrhy patří Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka v Českých Budějovicích, tzv. Rejnok, který má ještě šanci na realizaci.

Přečtěte si: Jan Kaplický - architekt nejslavnější české chobotnice