Jitka válí

Praha – Nejnovější výstava v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové představuje výtvarnici Jitku Válovou. Pod názvem Jitka válí – lité kresby prezentuje autorčiny aktuální lité kresby z let 2007-2010 a kresby záznamů hudby z 60. let. Výstava je částečně věnována výtvarnici k šedesátiletému výročí od jejího absolutoria na VŠUP.

Litým kresbám se Jitka Válová v poslední době věnuje stále častěji, jejich pomocí se prý uvolňuje, aby měla lehkou ruku. Motivem těchto kreseb jsou dvojice figur a jejich vzájemný vztah, kompozice jsou někdy skoro jako motivy jeskynních pouštních kreseb.

Do Válové litých kreseb se promítly mimo jiné i kresby záznamů hudby, které jsou také součástí jubilejní výstavy v Galerii VŠUP. Hudební rytmické záznamy skladeb Mozarta, Martinů a jazzových hudebníků začala Valová zaznamenávat již v 60. letech. Jsou ale silnou inspirací i pro její současnou tvorbu – promítají se ve větší barevnosti, jak v motivech, v podkladu, tak v barvě kresby.

JITKA VÁLOVÁ se narodila v roce 1922 v Kladně. Spolu se svou sestrou Květou, dvojčetem, začala po druhé světové válce studovat na pražské VŠUP. Jitka začala ve sklářském ateliéru u profesora Josefa Kaplického, později přestoupila za Květou do ateliéru Emila Filly.

Jatka jako studium

Vzdělaný profesor jim zprostředkovával hlubší poznání tradice evropského modernismu. Studentům imponoval jako osobnost i jako umělec. "Filla mi vyhovoval nejen jako pedagog, ale také jako člověk. Já ho nikdy neslyšela, že by někoho seřval, a to jiní kantoři, když někdo udělal nějakou blbost, dělali. Dostali jsme se i k monumentálním obrazům. Tam jsme opravdu studovali, každý den jsme měli model, třeba jsme se chvíli na něj dívali, potom ho kreslili zpaměti," vypráví o studiích u Filly Jitka Válová.

Během studia na škole chodili studenti na kresebnou praxi v rámci pracovních motivů, někdo do hutí nebo do dolů, kreslit charaktery horníků. Jitka si vybrala jatka. Tím, co viděla, velmi trpěla. Následně vznikly její expresivní kompozice z propletených zvířecích těl, zřetelně odkazující k Fillovým alegorickým zápasům. V obrazech Jitky toto téma přetrvává i v dalších letech, v několika vzniklých malbách je zobrazeno hledání pokory, soucitu, smíření a odprošení.

Jitka a Květa

Výstava Jitka válí - lité kresby je částečně věnovaná k výročí 60. let od Jitčina absolutoria, její sestra Květa absolvovala o rok později. Sestry Válovy měly mimo několika společných výstav se skupinou Trasa, dvě malé výstavy v Kladně v roce 1958, v roce 1959 s názvem Ocel a člověk a roce 1966 ve Špálově galerii v Praze. Ta byla první bilancující výstavou a také na příštích několik let poslední. Až ve třiaosmdesátém roce došlo ke zlomu výstavou v Galerii výtvarného umění v Chebu, uspořádanou Janou a Jiřím Ševčíkovými. Pro sestry Válové znamenala jejich „objevení“.

Od roku 1989 se otevřel prostor, naskytly se možnosti výstav i v zahraničí. Dostalo se jim i významného ocenění, roku 1994 jim byla udělena ve Vídni Herderova cena. V září 1998 zemřela Květa Válová, nedožila se společné velké výstavy v roce 2000 v Národní galerii ani dalších ocenění. „Něco takového se tě dotkne a slovy to nevyjádříš. Tak namaluješ obraz. Ale i když jsme si byly s Květou celý život blízko, nemluvily jsme o tom, co a proč malujeme,“ vzpomíná na sestru Jitka Válová.

Kdy a kde: Výstava bude otevřena ve dnech 15. 4. – 29. 5. 2010 (pondělí–sobota, 10–18 hodin) v Galerii VŠUP. Vstup je zdarma. V galerii bude možné zakoupit knihu Válovky – velký svět v malých linkách vydanou k této výstavě.