ČT dnes uvede Fašismus po česku

Praha - Dokument o zrodu a historii českého fašismu, jeho základních rysech a organizacích nazvaný Fašismus po česku nabídne dnes ČT2. Scenárista a režisér Petr Lokaj poukazuje i na předpoklady a souvislosti vzniku a projevů fašismu jako obecného jevu; ke spolupráci si přizval vedle historiků i spisovatele Arnošta Lustiga a další osobnosti, které mají s problematikou fašismu zkušenosti. Snímek začne ve 20.00, dostupný bude poté i v iVysílání.

Tvůrci se pokoušejí pojmenovat nejrůznější projevy ideologie fašismu a zároveň i aktuální nebezpečí znovuoživení. Geneze fašismu v ČR sahá do devadesátých let 19. století, skutečný vzestup pak nastal ve dvacátých letech 20. století.

S autory spolupracovali a v dokumentu hovoří historici Jan B. Uhlíř, Robert Kvaček, Ivo Pejčoch a Aleš Kýr. Dále se k problematice fašismu vyjadřují vedle Arnošta Lustiga neuropatolog František Koukolík, sociální ekolog Ivan Rynda, bezpečnostní expert Karel Bačkovský, publicista Pavel Kotlán a Libor Zoufal, syn někdejšího policejního komisaře.

AUtoři dali prostor k vyjádření i druhé straně, nejčastěji se ke slovu dostane Adam Vaňhara, představitel Klubu přátel gen. Radoly Gajdy.