Pidluke - Padluke - Šalamoun

Příbram - Příbramská Galerie Františka Drtikola otevřela výstavu Jiřího Šalamouna nazvanou Pidluke - Padluke. Je věnována umělcovým 75. narozeninám. Šalamounovo dílo zaplnilo všech pět sálů galerie. Expozice představuje výtvarníka nejenom jako známého autora kresleného seriálu Maxipes Fík, ale i jako ilustrátora, autora volné grafiky, k vidění jsou ukázky plakátů a jeho spolupráce s divadlem. Součástí výstavy je i promítání krátkých filmů Láááska a Sestřeničky, na nichž se výtvarník podílel.

„Zásadní v jeho životě jsou především ilustrace a typografie, spolupracoval na více než 110 knihách a dalších 19 knih měl autorských,“ řekla ředitelka galerie Hana Ročňáková.

„Každá ta věc je jiná, což si myslím, že u výtvarníka je výjimečné. Začít vždy nanovo a najít novou cestu pro ten konkrétní typ,“ zhodnotila dílo otce Barbora Šalamounová. „Jasem moc rád, že je vše v celku vystaveno, to mě těší,“ přiznal své pocity při vernisáži výtvarník.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

Kromě Maxipsa Fíka je autorem řady dalších animovaných snímků a titulků, mimo jiné provázejících filmový cyklus Kleinových „Básníků“. Myšlenka uspořádat v Příbrami Šalamounovu výstavu vznikla před dvěma lety, kdy tamní galerie představila tvorbu jeho dcery Barbory. Jejím prostřednictvím požádala výtvarníka o spolupráci a on na ni přistoupil. Výběr vystavených prací je pak dílem Šalamounova spolupracovníka Jana Rouse.

Jiří Šalamoun

se narodil 17. dubna 1935. V roce 1952 začal studovat Akademii výtvarného umění, v letech 1956 až 1959 pokračoval ve studiu v Lipsku. Pražské studium dokončil v roce 1962. Do školy se vrátil v roce 1990 jako učitel Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde byl o dva roky později jmenován profesorem.

Šalamoun za svou tvorbu obdržel desítky českých i zahraničních ocenění. Podílel se na stovkách kolektivních výstav, měl také desítky samostatných výstav v Česku i zahraničí.

Jiří Šalamoun / ilustrace
Jiří Šalamoun / ilustrace
Více fotek
  • Jiří Šalamoun / ilustrace autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1591/159018.jpg
  • Jiří Šalamoun / dílo autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1591/159017.jpg