Jasan Burin: Projektuj, dokonči, realizuj!

Praha - Poslední přednáška z jarního cyklu My v zahraničí pořádaného sdružením Kruh se uskuteční netradičně až druhý čtvrtek v měsíci, 10. června v 19:30. Svou tvorbu představí architekt, kreslíř a milovník automobilových veteránů Jasan Burin (*1929), který působil v zahraničí, zejména ve Spojeném království a v USA, od poloviny 60. let. Architekturu vystudoval v Brně na VUT mj. u B. Fuchse, jehož byl posléze asistentem. Po přesídlení do Prahy v roce 1956 se postgraduálně vzdělával na Škole architektury AVU u J. Fragnera a stal se členem umělecké skupiny Etapa.

Od začátku 60. let se jako zaměstnanec n. p. Konstruktiva podílel na projektování budov čs. zastupitelských úřadů a čs. pavilonu na Expo 67 v Montrealu. Od roku 1965 dohlížel v Londýně na výstavbu velvyslanectví a po okupaci Československa v roce 1968 přesídlil do USA, kde z počátku navrhoval především veřejné budovy pro stát Indiana. O začátku 70. let působil na fakultě architektury University of Tenessee v Knoxville.

Roku 1974 pomáhal v rámci programu UNESCO zemětřesením postižené Střední Americe: se studenty vytvořili např. nový urbanistický koncept města Managua v Nikaragui. Svůj celoživotní zájem o urbanizmus zúročil také ve futuristickém projektu EPCOT Univerzity komunikací na Floridě pro společnost Walt Disney. V roce 1982 vytvořil ceněné projekty pavilonů na Expo 82 v Knoxville. V současnosti žije v Praze a působí jako hostující profesor fakulty architektury Clemson University.


Občanské sdružení Kruhpořádáod roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti - tj. i mimo úzký okruh odborníků a studentů architektury. Do nynějška uspořádal Kruh více jak sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury.

Architektura Jasana Burina
Architektura Jasana Burina