Recenze: Aulík Fišer Architekti / Návrhy a realizace 1995-2010

Vystavující architektonickou kancelář založil v r. 1992  pod názvem Studio A Jan Aulík, v roce 2007 se stal společníkem dlouholetý spolupracovník Jakub Fišer. My je vlastně všichni, kdož po Praze jezdíme vozem, a to je převážná většina, velmi dobře známe. Soubor budov, prezentovaný pod zkratkou BB centrum, stojící vedle magistrály v místě pojmenovaném ulice 5.května, narůstá bezmála patnáct let do současného tvaru. Vytvořil jakousi pražskou vstupní vizitku moderní architektury, možná ještě masově nedoceňovanou, přitom však velmi závažnou a v mnoha smyslech důležitou.

Urbanistické ohromující řešení tohoto stále se zvětšujícího souboru budov se jaksi nekoná (za což jsou investor i tvůrci občas kritizováni), za to jsou nám jako na stále se doplňující výstavě nabízeny stále zajímavější stavby. A tady docházíme k potvrzení naší úvahy: ateliér AFA naprosto novátorsky a v českých podmínkách ojediněle zvládl kruté zadání – postupně budovat domy, které musí čelit brutálnímu hluku, generovanému přetíženou dopravní spojnicí, obdařenou několika rolemi (dálniční spojení na Vídeň, funkční vysokokapacitní městská magistrála, lokální ulice živé pražské části).

Toto zadání s nutností ředit ony hlukové (a možná že i další) ataky formuje tváře budov naprosto zásadním způsobem. AFA všelijak své domy kroutí, láme, vydouvá, samozřejmě kryje (a to i před světlem) a přináší tak do českého prostředí zde doposud nezvyklé tvůrčí postupy. Rastry, žaluzie, okenice, všelijaké zábrany, povrchové materiály, přeskakují zdejší pohled na ono obtížné výše citované zadání s úspěchem a se svojí vlastní technicistní elegancí.

Proto také zvolili architekti zajímavou výstavní formu – návštěvník expozici v prvních okamžicích vnímá před stylizovaný rastr makety prolamované fasády a jím zaostří na vlastní náplň, tvořenou sérií černobílých působivých fotografií jednotlivých realizací a projektů, na vnitřních stolech pak modelů a pracovních maket, vtipně umístěných v jasných řadách a tvarech. Cudná a střídmá prezentace neokázale dává najevo, že tvůrci berou své realizace jako přirozený stav věcí, neklesají k lacinému jarmarečnímu sdělování, možná jakoby jim ani nedocházelo, že vytvořili opravdu město (i tak se dá o BB centru hovořit) počínajícího nového tisíciletí.

K výstavě patří publikace, která s informacemi pracuje stejně střídmě jako výstava. Nepozorný sledovatel by možná mohl hodnotu vystavovaných realizací přehlédnout, byv zavalen často zcela jiným způsobem sdělování.

Pár poznámek závěrem: Mějme jednu jistotu – i když na místě samém nepracují autoři sami a řada staveb pochází i z jiných kanceláří, kontinuitu jejich tvorby všichni s radostí očekáváme.

Trochu ve stínu BB centra, což jsou převážně budovy kancelářské, zůstává další tvorba - bezesporu některé bytové domy a také dvě krásné vily, které potvrzují, že ona zadání, formující a deformujícící stavby na Pankráci, nemusí být tím hlavním modelujícím faktorem. Ta poslední – jak se mohla k úměrnému a harmonicky se rozvíjejícímu BB centru přivinout Filadelfie? Viděl jí někdo z druhé strany? Pozor, tady číhá nebezpečí…

Kde: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1; kdy: do 29. srpna 2010.